Sự kiện

Thả Diều Ngày Hè

23-06-2022

Phạm vi

- Tất cả máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu: 5:00 ngày 24/06/2022

- Kết thúc: 4:59 ngày 01/07/2022

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Tên vật phẩm Số lượng
1 Màu Vẽ Diều 1
Bạc 50
2 Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 5
Kinh nghiệm đan x2 1
3 Đá Bảy Màu 5
Bạc 100
4 Màu Vẽ Diều 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 150
6 Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 5
Đá Tẩy Luyện 15
7 Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 10
Tử Thần Phi Phong (7 ngày) 1
Bạc 200

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Giấy Diều Sức Mạnh, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Khung Diều Chiến Thuật, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Dây Diều May Mắn, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Màu Vẽ Diều Sao Vàng, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Tên vật phẩm Công thức ghép Số lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Diều Phượng Hoàng Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + Dây Diều *2 + Màu Vẽ Diều *2 1 Khóa 2500 lần
Diều Thanh Long Giấy Diều *1 + Khung Diều *1 + Dây Diều *1 + Màu Vẽ Diều *1 1 Khóa 500 lần
Yếu Quyết Cổ Phổ Giấy Diều *15 + Khung Diều *15 + Dây Diều *15 + Màu Vẽ Diều *1 1 Khóa 50 lần
Võ Hồn Tiến Bậc Đan Giấy Diều *10 + Khung Diều *10 + Dây Diều *10 1 Khóa 100 lần
Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III Giấy Diều *10 + Khung Diều *10 + Dây Diều *10 1 Khóa 10 lần
Yếu Quyết Võ Học Giấy Diều *10 + Khung Diều *10 + Dây Diều *10 1 Khóa 30 lần
Tín Vật Môn Phái Giấy Diều *10 + Khung Diều *10 + Dây Diều *10 2 Khóa 20 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Giấy Diều *10 + Khung Diều *10 + Dây Diều *10 1 Khóa 5 lần
Linh Thạch Vàng Giấy Diều *5 + Khung Diều *5 + Dây Diều *5 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Thái Cực Giấy Diều *4 + Khung Diều *4 + Dây Diều *4 1 Khóa 25 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Giấy Diều *3 + Khung Diều *3 + Dây Diều *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Giấy Diều *3 + Khung Diều *3 + Dây Diều *3 1 Khóa 50 lần
Đá Dung Luyện Giấy Diều *3 + Khung Diều *3 + Dây Diều *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + Dây Diều *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 1 Khóa 100 lần
Cường Hóa Thạch Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Giấy Diều *1 + Khung Diều *1 1 Khóa 100 lần
Nguyên Khí Giấy Diều *1 + Khung Diều *1 100 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Giấy Diều *1 + Khung Diều *1 1 Khóa 50 lần
Bạc Giấy Diều *2 + Khung Diều *2 + + Dây Diều *1 10 Khóa 1500 lần

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Tên vật phẩm Số lượng
1500 Khí Bàn - Tam Tài 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 20
3500 Tử Ngọc III 30
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 30
Diệp Liên Bộ Pháp (7 ngày) 1
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 50
15000 Tử Ngọc III 30
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 100
35000 Yếu Quyết Cổ Phổ 40
Thiên Vương Lệnh Bài 4
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 200
100000 Yếu Quyết Cổ Phổ 60
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 300
150000 Mảnh Cửu Vĩ Hồng Hồ 50
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Yếu Quyết Cổ Phổ 50
Đá Công Kích-9 1
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Thả Diều Ngày Hè 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,