Sự kiện

Thiên Sơn Tuyết Liên

23-06-2021

Phạm vi

Tất cả máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 5:00 ngày 25/06/2021

Kết thúc: 4:59 ngày 02/07/2021

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật Phẩm Số Lượng
1 Thiên Lộ 1
Bạc 49
2 Túi Sự Kiện Thiên Sơn 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99
4 Thiên Lộ 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 149
6 Túi Sự Kiện Thiên Sơn 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Sự Kiện Thiên Sơn 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật Phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Thổ Nhưỡng Thiên Sơn Thổ Nhưỡng Thiên Sơn, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Mầm Tuyết Liên Mầm Tuyết Liên, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Chậu Ngọc Chậu Ngọc, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Thiên Lộ Thiên Lộ, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Vật Phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Thiên Sơn Tuyết Liên Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 + Chậu Ngọc *2 + Thiên Lộ *2 1 Khóa 1500 lần
Quà Linh Sơn Tuyết Liên Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *1 + Mầm Tuyết Liên *1 + Chậu Ngọc *1 + Thiên Lộ *1 1 Khóa 500 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *10 + Mầm Tuyết Liên *10 + Chậu Ngọc *10 1 Khóa 5 lần
Khí Bàn - Tam Tài Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *4 + Mầm Tuyết Liên *4 + Chậu Ngọc *4 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Lưỡng Nghi Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *4 + Mầm Tuyết Liên *4 + Chậu Ngọc *4 1 Khóa 15 lần
Bùa Tẩy Luyện Vàng Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *3 + Mầm Tuyết Liên *3 + Chậu Ngọc *3 1 Khóa 10 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *3 + Mầm Tuyết Liên *3 + Chậu Ngọc *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *3 + Mầm Tuyết Liên *3 + Chậu Ngọc *3 1 Khóa 20 lần
Đá Dung Luyện Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *3 + Mầm Tuyết Liên *3 + Chậu Ngọc *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 + Chậu Ngọc *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *2 + Mầm Tuyết Liên *2 1 Khóa 50 lần
Cường Hóa Thạch Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *1 + Mầm Tuyết Liên *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Thổ Nhưỡng Thiên Sơn *1 + Mầm Tuyết Liên *1 1 Khóa 50 lần
Nguyên Khí Thiên Lộ *1 100 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Chậu Ngọc *1 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Mầm Tuyết Liên *1 1 Khóa 100 lần
Bạc Thổ Nhưỡng Thiên Sơn*1 10 Khóa Không giới hạn

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật Phẩm Số Lượng
1500 Khí Bàn - Tam Tài 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 20
3500 Tử Ngọc III 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Khí Bàn - Tam Tài 15
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 50
15000 Tử Ngọc III 10
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 100
35000 Khí Bàn - Tam Tài 20
Thiên Vương Lệnh Bài 4
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 200
100000 Người Tuyết (14 Ngày) 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Đá Công Kích-9 1
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Thiên Sơn 600