Sự kiện

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 41

13-06-2020

Phạm vi

- Tất cả máy chủ 

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 26/06/2020

- Kết thúc: 04:59 ngày 03/07/2020

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi chỉ cần nạp tích lũy đủ số vàng cố định là nhận được quà.

- Mỗi ngày 05h00 sáng sẽ kiểm tra đã nạp đủ chưa. Nếu đủ thì sẽ sang tích nạp ngày kế tiếp. Nếu chưa đủ thì vẫn giữ nguyên điểm nạp và ngày hiện tại.

Phần thưởng

Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
500 Đá Sinh Lực-2 2
Đá Tẩy Luyện 20
Bạc 100
Tẩy Luyện Tỏa 10
500 Rương Ngũ Hành Ấn 15
Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Đá Tẩy Luyện 25
Bạc 120
500 Bạc 140
Đá Sinh Lực-3 1
Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 15
500 Bạc 160
Tẩy Luyện Tỏa 15
Đá Tẩy Luyện 30
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
500 Đá Sinh Lực-3 2
Ngoại Trang Chiến Hồn (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 35
Rương Ngũ Hành Ấn 20
500 Tẩy Luyện Tỏa 20
Bạc 200
Đá Tẩy Luyện 35
Bùa Tẩy Luyện Vàng 3
500 Đá Sinh Lực-4 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 50
Bạc 250