Sự kiện

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 45

28-06-2020

Phạm vi

- Tất cả máy chủ 

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 24/07/2020

- Kết thúc: 04:59 ngày 31/07/2020

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi chỉ cần nạp tích lũy đủ số vàng cố định là nhận được quà.

- Mỗi ngày 05h00 sáng sẽ kiểm tra đã nạp đủ chưa. Nếu đủ thì sẽ sang tích nạp ngày kế tiếp. Nếu chưa đủ thì vẫn giữ nguyên điểm nạp và ngày hiện tại.

Phần thưởng

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 999 Đá Sinh Lực-3 2
Đá Tẩy Luyện 30
Trứng Đạo Trúc 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
2 999 Rương Ngũ Hành Ấn 15
Bùa Tẩy Luyện Vàng 3
Đá Tẩy Luyện 35
Trứng Đạo Trúc 1
3 999 Ngoại Trang Vô Thường (7 ngày) 1
Đá Sinh Lực-4 1
Trứng Đạo Trúc 1
Tẩy Luyện Tỏa 20
4 999 Bạc 500
Tẩy Luyện Tỏa 25
Đá Tẩy Luyện 50
Trứng Đạo Trúc 1
5 999 Đá Sinh Lực-4 2
Tử Viêm Phi Phong (7 ngày) 1
Rương Tâm Pháp 5
Trứng Đạo Trúc 1
6 999 Tẩy Luyện Tỏa 30
Trứng Đạo Trúc 1
Rương Tâm Pháp 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
7 999 Đá Sinh Lực-5 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Băng Tâm Bộ Pháp (7 ngày) 1
Tẩy Luyện Tỏa 30