Sự kiện

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 48

26-07-2020

Phạm vi

- Tất cả máy chủ 

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 14/08/2020

- Kết thúc: 04:59 ngày 21/08/2020

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi chỉ cần nạp tích lũy đủ số vàng cố định là nhận được quà.

- Mỗi ngày 05h00 sáng sẽ kiểm tra đã nạp đủ chưa. Nếu đủ thì sẽ sang tích nạp ngày kế tiếp. Nếu chưa đủ thì vẫn giữ nguyên điểm nạp và ngày hiện tại.

Phần thưởng

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 1500 Đá Kháng Bạo-4 1
Đá Tẩy Luyện 30
Bạc 500
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 1500 Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 35
Cờ Chiến Thắng (7 ngày) 1
3 1500 Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
4 1500 Đá Kháng Bạo-4 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 1500 Bạc 800
Lưu Tinh Bộ Pháp (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 60
Lam Ngọc III 1
6 1500 Tẩy Luyện Tỏa 20
Cường Hóa Thạch 30
Đá Tẩy Luyện 35
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
7 1500 Đá Kháng Bạo-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 50
Bạc 1000