Sự kiện

Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 52

30-08-2020

Phạm vi

- Tất cả máy chủ 

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 11/09/2020

- Kết thúc: 04:59 ngày 19/09/2020

(Hình ảnh minh họa)

Nội dung

- Mỗi ngày người chơi chỉ cần nạp tích lũy đủ số vàng cố định là nhận được quà.

- Mỗi ngày 05h00 sáng sẽ kiểm tra đã nạp đủ chưa. Nếu đủ thì sẽ sang tích nạp ngày kế tiếp. Nếu chưa đủ thì vẫn giữ nguyên điểm nạp và ngày hiện tại.

Phần thưởng

Ngày Tích nạp: S1 - S100 Vật phẩm Số lượng
1 999 Đá Sinh Lực-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Bạc 200
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 999 Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 25
Rương Huyền Thiết 1
3 999 Bạc 300
Đá Tẩy Luyện 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Niên Thú (7 ngày) 1
4 999 Đá Sinh Lực-4 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 999 Bạc 500
Chân Khí Đan 15
Đá Tẩy Luyện 50
Lam Ngọc III 2
6 999 Tẩy Luyện Tỏa 20
Cường Hóa Thạch 30
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
7 999 Đá Sinh Lực-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 60
Trứng Hiệp Lang (đời 2) 1

 

Ngày Tích nạp: S101 - S111 Vật phẩm Số lượng
1 999 Đá Sinh Lực-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Bạc 200
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 999 Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 25
Ngoại Trang U Minh (7 ngày) 1
3 999 Bạc 300
Đá Tẩy Luyện 30
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
4 999 Đá Sinh Lực-4 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 999 Bạc 500
Hắc Hùng Sư (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 50
Lam Ngọc III 2
6 999 Tẩy Luyện Tỏa 20
Cường Hóa Thạch 30
Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
7 999 Đá Sinh Lực-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 60
Trứng Hiệp Lang (đời 2) 1