Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 50

26-07-2020

Nội Dung

Thời gian:  05h00 ngày thứ 28/08/2020 đến 04h59p ngày 04/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S90 và S90-S107.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Diễn ra: S1- S100

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 1500 Đá Kháng Bạo-4 1
Đá Tẩy Luyện 30
Bạc 500
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 1500 Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 35
Kim Vũ Bộ Pháp (7 ngày) 1
3 1500 Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công  - quyển hạ 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
4 1500 Đá Kháng Bạo-4 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 1500 Bạc 800
Hắc Tinh Song Kiếm (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 60
Lam Ngọc III 1
6 1500 Tẩy Luyện Tỏa 20
Cường Hóa Thạch 30
Đá Tẩy Luyện 60
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
7 1500 Đá Kháng Bạo-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Đá Tẩy Luyện 60
Bạc 1000

 

Diễn ra: S101 - S106

Ngày Tích nạp Vàng Vật phẩm Số lượng
1 1500 Đá Kháng Bạo-4 1
Đá Tẩy Luyện 30
Bạc 500
Tẩy Luyện Tỏa 10
2 1500 Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 35
Ngoại Trang U Minh (7 ngày) 1
3 1500 Bạc 500
Đá Tẩy Luyện 50
Cửu Dương Thần Công  - quyển trung 5
Tẩy Luyện Tỏa 15
4 1500 Đá Kháng Bạo-4 1
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
5 1500 Bạc 800
Hắc Hùng Sư (7 ngày) 1
Đá Tẩy Luyện 60
Lam Ngọc III 1
6 1500 Tẩy Luyện Tỏa 20
Cường Hóa Thạch 30
Đá Tẩy Luyện 60
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
7 1500 Đá Kháng Bạo-4 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Đá Tẩy Luyện 60
Bạc 1000