Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 55

30-08-2020

Nội Dung

Thời gian: 

Đợt 1:  05h00 ngày thứ 02/10/2020 đến 04h59p ngày 04/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S114.

Đợt 2:  05h00 ngày thứ 04/10/2020 đến 04h59p ngày 07/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S114.

Đợt 3:  05h00 ngày thứ 07/10/2020 đến 04h59p ngày 09/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S114.

(Hình ảnh minh họa)

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.

Phần Thưởng

Đợt 1: 02/10/2020 - 04/10/2020

MỐC: S1-S105  Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 35000 Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3

 

MỐC : S106-S114 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Thủy Kỳ Lân (14 ngày) 1

Đợt 2: 04/10/2020 - 07/10/2020

MỐC : S1-S105 Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Niên Thú (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 3 15000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Mốc 4 35000 Rương Huyền Thiết 10
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 5 65000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Trứng Hiệp Lang 2

 

MỐC :S106-S114 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Rương Ngũ Hành Ấn 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Túi Bảo Thạch-5 1
Tam Hợp Kiếm (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Rương Tinh Thiết 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 15000 Ngọc May Mắn +15 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 65000 Trứng Hiệp Lang 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1

Đợt 3: 07/10/2020 - 09/10/2020

MỐC : S1-S105 Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Ngọc Dạ Minh Châu 3
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Đá Sinh Lực-5 2
Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Sinh Lực-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
Đá Sinh Lực-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Đá Sinh Lực-7 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Mốc 5 65000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Đá Sinh Lực-8 1
Trứng Hiệp Lang 3

 

MỐC: S106-S114  Vàng tích lũy Vật phẩm  Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 100
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 5
Đá Sinh Lực-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Rương Huyền Thiết 5
Đá Sinh Lực-5 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Ngọc May Mắn +16 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Đá Sinh Lực-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Mốc 4 35000 Thiên Vương Lệnh Bài 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Đá Sinh Lực-7 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 65000 Trứng Hiệp Lang 3
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,