Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 99

21-05-2021

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 06/08 đến 4h59p ngày 09/08

- Đợt 2:Diễn ra 2 ngày từ 5h00 ngày 11/08 đến 4h59p ngày 13/08

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S153

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Căn Cốt Đan 50
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 80
Đá Tẩy Luyện 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3 15000 Căn Cốt Đan 100
Tẩy Luyện Tỏa 30
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 1
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S154 - S158

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngoại Trang Tuyệt Thế (7 Ngày) 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Căn Cốt Đan 50
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 80
Kiếm Hồn Thạch 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3 15000 Căn Cốt Đan 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Căn Cốt Đan 130
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Trứng Hiệp Lang 2
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S153

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Nguyên Khí 1000
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tụ Linh Đan 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3 20000 Đá Tẩy Luyện 50
Tụ Linh Đan 3
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Tụ Linh Đan 3
Túi Bảo Thạch-8 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Bạch Hùng Nguyên Thần 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S154 - S158

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
Rương Huyền Thiết 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3 20000 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Nguyên Khí 1000
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Trứng Hiệp Lang 2
Mốc 5 55000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 1
Linh Thố Nguyên Thần 80

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,