Sự kiện

Tích lũy tiêu phí ngày - Tuần 17

09-01-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sk diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 113 đến 4h59 ngày thứ 114

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 114 đến 4h59 ngày thứ 115

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 115 đến 4h59 ngày thứ 116

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 116 đến 4h59 ngày thứ 117

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 117 đến 4h59 ngày thứ 118

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 118 đến 4h59 ngày thứ 119

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 119 đến 4h59 ngày thứ 120

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Đợt 1,3,5

Thưởng

SL

1000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Túi Xu (Vừa)

2

3000

Bùa Tẩy Luyện Tím

1

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

39

Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II

5

Đá Tẩy Luyện

30

Túi Bảo Thạch-4

1

9000

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

Đá Tẩy Luyện

50

Kiếm Hồn Thạch

59

Túi Bảo Thạch-5

1

Chân Khí Đan

5

15000

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Chân Khí Đan

10

Đá Tẩy Luyện

80

Túi Bảo Thạch-6

1

Túi Xu (Siêu cấp)

1

 

 Đợt 4,7

Thưởng

SL

1000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Túi Xu (Vừa)

2

3000

Cửu Dương Thần Công - quyển Thượng

5

Tẩy Luyện Tỏa

20

Rương Tâm Pháp

2

Túi Bảo Thạch-4

1

9000

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

3

Rương Tâm Pháp

5

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

Tẩy Luyện Tỏa

30

Túi Bảo Thạch-5

1

15000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

3

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Đá Tẩy Luyện

80

Túi Bảo Thạch-6

1

Túi Xu (Siêu cấp)

1

 

 Đợt 2,6

Thưởng

SL

1000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Túi Xu (Vừa)

2

3000

Đá Chúc Phúc Vừa

2

Tẩy Luyện Tỏa

20

Rương Ngũ Hành Ấn

5

Túi Bảo Thạch-4

1

9000

Đá Chúc Phúc Vừa

5

Túi Bảo Thạch-5

1

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

Tẩy Luyện Tỏa

30

Chân Khí Đan

5

15000

Đá Chúc Phúc Lớn

3

Đá Tẩy Luyện

80

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Túi Bảo Thạch-6

1

Túi Xu (Siêu cấp)

1