Sự kiện

Tích lũy tiêu phí ngày - Tuần 20

30-01-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sk diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 134 đến 4h59 ngày thứ 135

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 135 đến 4h59 ngày thứ 136

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 136 đến 4h59 ngày thứ 137

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 137 đến 4h59 ngày thứ 138

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 138 đến 4h59 ngày thứ 139

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 139 đến 4h59 ngày thứ 140

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 140 đến 4h59 ngày thứ 141

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Mốc tiêu đợt 1,3,5,7

Thưởng

Số lượng

1000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Túi Xu (Vừa)

2

3000

Bùa Tẩy Luyện Tím

1

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

30

Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II

5

Đá Tẩy Luyện

30

Túi Bảo Thạch-4

1

9000

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

Đá Tẩy Luyện

50

Kiếm Hồn Thạch

50

Túi Bảo Thạch-5

1

Chân Khí Đan

5

15000

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Chân Khí Đan

10

Đá Tẩy Luyện

80

Túi Bảo Thạch-6

1

Túi Xu (Siêu cấp)

1

 

Mốc tiêu đợt 2,4,6

Thưởng

Số lượng

1000

Đá Tẩy Luyện

20

Tẩy Luyện Tỏa

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Túi Xu (Vừa)

2

3000

Cửu Dương Thần Công - quyển Thượng

3

Tẩy Luyện Tỏa

15

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

30

Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II

5

Túi Bảo Thạch-4

1

9000

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

3

Rương Tâm Pháp

3

Kiếm Hồn Thạch

50

Tẩy Luyện Tỏa

25

Túi Bảo Thạch-5

1

15000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

3

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

Tẩy Luyện Tỏa

40

Túi Bảo Thạch-6

1

Túi Xu (Siêu cấp)

1