Sự kiện

Tích lũy tiêu phí ngày - Tuần 24

27-02-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sự kiện diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 162 đến 4h59 ngày thứ 163

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 163 đến 4h59 ngày thứ 164

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 164 đến 4h59 ngày thứ 165

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 165 đến 4h59 ngày thứ 166

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 166 đến 4h59 ngày thứ 167

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 167 đến 4h59 ngày thứ 168

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 168 đến 4h59 ngày thứ 169

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Mốc tiêu đợt 1,3,5,7

Thưởng

Số lượng

Đơn giá

Giá vàng

1000

Đá Tẩy Luyện

20

10

200

Tẩy Luyện Tỏa

5

30

150

Túi Bảo Thạch-3

1

180

180

Túi Xu (Vừa)

2

10

20

3000

Bùa Tẩy Luyện Tím

1

100

100

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

30

10

300

Đá Chúc Phúc Vừa

1

120

120

Đá Tẩy Luyện

30

10

300

Túi Bảo Thạch-4

1

540

540

9000

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

250

250

Đá Tẩy Luyện

50

10

500

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

10

500

Túi Bảo Thạch-5

1

1620

1620

Chân Khí Đan

5

15

75

15000

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

650

650

Chân Khí Đan

10

15

150

Đá Tẩy Luyện

80

10

800

Túi Bảo Thạch-6

1

4860

4860

Túi Xu (Siêu cấp)

1

20

20

 

Mốc tiêu đợt 2,4,6

Thưởng

Số lượng

Đơn giá

Giá vàng

1000

Đá Tẩy Luyện

20

10

200

Tẩy Luyện Tỏa

5

30

150

Túi Bảo Thạch-3

1

180

180

Túi Xu (Vừa)

2

10

20

3000

Cửu Dương Thần Công - quyển Thượng

3

50

150

Tẩy Luyện Tỏa

10

30

300

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

30

10

300

Đá Chúc Phúc Vừa

1

120

120

Túi Bảo Thạch-4

1

540

540

9000

Cửu Dương Thần Công - quyển Trung

3

100

300

Rương Ngũ Hành Ấn

10

10

100

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

50

10

500

Tẩy Luyện Tỏa

25

30

750

Túi Bảo Thạch-5

1

1620

1620

15000

Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ

3

200

600

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

650

650

Tẩy Luyện Tỏa

40

30

1200

Túi Bảo Thạch-6

1

4860

4860

Túi Xu (Siêu cấp)

1

20

20