Sự kiện

Tích lũy tiêu phí ngày - Tuần 29

03-04-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

- Đợt sự kiện diễn ra 7 đợt theo số ngày mở máy chủ.

- Thời gian mở máy chủ: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 197 đến 4h59 ngày thứ 198

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 198 đến 4h59 ngày thứ 199

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 199 đến 4h59 ngày thứ 200

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 200 đến 4h59 ngày thứ 201

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 201 đến 4h59 ngày thứ 202

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 202 đến 4h59 ngày thứ 203

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 203 đến 4h59 ngày thứ 204

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Mốc tiêu đợt 1,3,5,7 Thưởng Số lượng
1000 Đá Tẩy Luyện 20
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Túi Bảo Thạch-3 1
Túi Xu (Vừa) 2
3000 Bùa Tẩy Luyện Tím 1
Kiếm Hồn Thạch 30
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 1
9000 Bùa Tẩy Luyện Vàng 1
Đá Tẩy Luyện 50
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Chân Khí Đan 5
15000 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Chân Khí Đan 10
Đá Tẩy Luyện 80
Túi Bảo Thạch-6 1
Túi Xu (Siêu cấp) 1

 

Mốc tiêu đợt 2,4,6 Thưởng Số lượng
1000 Đá Tẩy Luyện 20
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 20
Túi Bảo Thạch-3 1
Túi Xu (Vừa) 2
3000 Cửu Dương Thần Công - quyển Thượng 3
Tẩy Luyện Tỏa 10
Kiếm Hồn Thạch 30
Đá Chúc Phúc Vừa 1
Túi Bảo Thạch-4 1
9000 Cửu Dương Thần Công - quyển Trung 3
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 25
Túi Bảo Thạch-5 1
15000 Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 40
Túi Bảo Thạch-6 1
Túi Xu (Siêu cấp) 1