Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 42

21-06-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

Đợt 1: 05h00 ngày 03/07/2020 đến 05h00 ngày 07/07/2020
Đợt 2: 05h00 ngày 07/07/2020 đến 05h00 ngày 10/07/2020

(Hình ảnh minh họa)

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

 

Mốc tiêu đợt 1 Vật phẩm Số lượng
3000 Bạc 600
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 10
Túi Bảo Thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 30
7000 Bạc 800
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
Kiếm Hồn Thạch 40
Đá Tẩy Luyện 50
Túi Bảo Thạch-4 2
20000 Bạc 2500
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 2
40000 Bạc 4000
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Tẩy Luyện 130
Túi Bảo Thạch-6 2
70000 Bạc 6000
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 150
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1

 

Mốc tiêu đợt 2 Vật phẩm Số lượng
3000 Bạc 600
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 2
Túi Bảo Thạch-4 1
Cường Hóa Thạch 30
7000 Bạc 800
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 3
Kiếm Hồn Thạch 40
Cường Hóa Thạch 50
Túi Bảo Thạch-4 2
20000 Bạc 2500
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Cường Hóa Thạch 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-5 2
40000 Bạc 4000
Rương Tinh Thiết 5
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 8
Cường Hóa Thạch 130
Túi Bảo Thạch-6 2
60000 Bạc 4200
Rương Huyền Thiết 5
Cường Hóa Thạch 150
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-7 1