Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 44

28-06-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

Đợt 1: 05h00 ngày 17/07 đến 04h59 ngày 21/07 áp dụng toàn server.
Đợt 2: 05h00 ngày 21/07 đến 04h59 ngày 24/07 áp dụng riêng cho S1-S90 và S91-102.

(Hình ảnh minh họa)

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Đợt 1: 

Mốc tiêu đợt 1: S1-S102 Vật phẩm Số lượng
5000 Bạc 1000
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 10
Túi Bảo Thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 50
10000 Bạc 1000
Chân Khí Đan 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 80
Túi Bảo Thạch-4 2
20000 Bạc 2000
Bùa Tẩy Luyện Vàng 5
Đá Tẩy Luyện 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-5 2
50000 Bạc 6000
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Tẩy Luyện 150
Túi Bảo Thạch-6 2
90000 Bạc 8000
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 200
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1

Đợt 2: 

Mốc tiêu đợt 2: S1-S90 Vật phẩm  Số lượng
5000 Bạc 1000
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 3
Túi Bảo Thạch-4 1
Cường Hóa Thạch 50
10000 Bạc 1000
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Cường Hóa Thạch 80
Túi Bảo Thạch-4 2
20000 Bạc 2000
Ngọc Dạ Minh Châu 3
Cường Hóa Thạch 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-5 2
50000 Bạc 6000
Ngọc Dạ Minh Châu 7
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 5
Cường Hóa Thạch 150
Túi Bảo Thạch-6 2
90000 Bạc 8000
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Cường Hóa Thạch 200
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 10
Túi Bảo Thạch-7 1

 

Mốc tiêu đợt 2: S91-S102 Vật phẩm  Số lượng
5000 Bạc 1000
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Cửu Dương Thần Công - quyển Trung 5
Túi Bảo Thạch-4 1
Cường Hóa Thạch 30
10000 Bạc 1000
Cửu Dương Thần Công - quyển Trung 10
Kiếm Hồn Thạch 50
Cường Hóa Thạch 50
Túi Bảo Thạch-4 2
20000 Bạc 2000
Rương Tinh Thiết 10
Cường Hóa Thạch 100
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-5 2
50000 Bạc 6000
Rương Huyền Thiết 5
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 8
Cường Hóa Thạch 100
Túi Bảo Thạch-6 2
90000 Bạc 8000
Rương Huyền Thiết 10
Cường Hóa Thạch 150
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Túi Bảo Thạch-7 1