Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 49

26-07-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

Đợt 1: 05h00 ngày 21/08/2020 đến 05h00 ngày 24/08/2020
Đợt 2: 05h00 ngày 24/08/2020 đến 05h00 ngày 28/08/2020

(Hình ảnh minh họa)

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Mốc Tiêu Đợt 1: 21/08 - 24/08

Mốc tiêu đợt 1 Thưởng Số Lượng
3000 Bạc 600
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 10
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 30
9000 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 50
Túi Bảo Thạch-5 2
15000 Bạc 2400
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
35000 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 50
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-6 2
85000 Rương Tâm Pháp 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Đá Tẩy Luyện 150
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1

 

Mốc Tiêu Đợt 2: 24/08 - 28/08

Mốc tiêu đợt 2 Thưởng Số Lượng
5000 Bạc 1000
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 30
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 30
10000 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 8
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 50
Túi Bảo Thạch-5 2
30000 Bạc 5000
Tẩy Luyện Tỏa 50
Kinh Nghiệm Đan x3 3
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-6 1
75000 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tẩy Luyện Tỏa 80
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Túi Bảo Thạch-6 2
100000 Rương Tâm Pháp 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Đá Tẩy Luyện 150
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 2