Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 56

27-09-2020

Tích lũy tiêu phí ngày

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

Đợt 1: 05h00 ngày 09/10/2020 đến 05h00 ngày 12/10/2020
Đợt 2: 05h00 ngày 12/10/2020 đến 05h00 ngày 16/10/2020

(Hình ảnh minh họa)

Mục đích

- Tạo thêm sân chơi cho các gamer có thói quen tích lũy vàng. Sự kiện kèm theo tiệm tranh mua giúp người chơi tiêu phí và nhận thưởng khi tiêu phí đạt mốc. 

Phần thưởng

Đợt 1: 09/10/2020 - 12/10/2020

Mốc tiêu: S1-S100 Vật phẩm Số lượng
3000 Chân Khí Đan 10
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
9000 Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 80
Túi Bảo Thạch-5 2
15000 Ngoại Trang U Hoàng (7 ngày) 1
Tẩy Luyện Tỏa 50
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 2
35000 Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 80
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Túi Bảo Thạch-7 1
75000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Lam Ngọc III 10
Túi Bảo Thạch-7 2

 

Mốc tiêu: S101-S115 Vật phẩm Số lượng
3000 Rương Ngũ Hành Ấn 15
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 15
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Tẩy Luyện 50
9000 Cửu Dương Thần Công - quyển trung 25
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 80
Túi Bảo Thạch-5 1
15000 Ngoại Trang U Hoàng (7 ngày) 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Đan x3 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
35000 Đá Tẩy Luyện 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 25
Túi Bảo Thạch-6 2
75000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Rương Huyền Thiết 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Lam Ngọc III 10
Túi Bảo Thạch-7 1

 

Đợt 2: 12/10/2020 -16/10/2020

 

Mốc tiêu: S1-S100 Vật phẩm Số lượng
5000 Rương Tâm Pháp 20
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Đá Chúc Phúc Lớn 5
Túi Bảo Thạch-5 2
Cường Hóa Thạch 50
10000 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Kiếm Hồn Thạch 50
Căn Cốt Đan 15
Túi Bảo Thạch-6 1
30000 Rương Huyền Thiết 8
Cường Hóa Thạch 100
Kinh Nghiệm Đan x3 3
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-6 2
50000 Phượng Hoàng (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Căn Cốt Đan 50
Ngọc May Mắn +16 1
Túi Bảo Thạch-7 2
85000 Chân Khí Đan 30
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Cường Hóa Thạch 150
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-8 1
120000 Tử Ngọc III 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 2

 

Mốc tiêu: S101 - S115 Vật phẩm Số lượng
5000 Rương Tâm Pháp 15
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 20
Túi Bảo Thạch-5 1
Đá Tẩy Luyện 50
10000 Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Kiếm Hồn Thạch 50
Căn Cốt Đan 15
Túi Bảo Thạch-5 2
30000 Rương Huyền Thiết 5
Đá Tẩy Luyện 100
Kinh Nghiệm Đan x3 3
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 80
Túi Bảo Thạch-6 1
50000 Phượng Hoàng (7 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Căn Cốt Đan 50
Ngọc May Mắn +15 1
Túi Bảo Thạch-6 2
85000 Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành 1
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 25
Cường Hóa Thạch 100
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-7 1
120000 Tử Ngọc III 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Rương Huyền Thiết 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 1

 

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,