Sự kiện

Tích Lũy Tiêu Phí Tuần 80

27-09-2020

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng. 

Thời gian

Đợt 1: 05h00 ngày 26/03/2021 đến 04h59 ngày 30/03/2021.
Đợt 2: 05h00 ngày 30/03/2021 đến 04h59 ngày 02/04/2021.

(Hình ảnh minh họa) 

Phần thưởng

Đợt 1: 26/03/2021 - 30/03/2021

S1-S132

Mốc tiêu Vật phẩm thưởng Số lượng
9000 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Tẩy Luyện 90
18000 Đá Tẩy Luyện 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6 2
35000 Cửu Dương Thần Công - mật tịch 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Đá Tẩy Luyện 150
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
55000 Diệp Liên Bộ Pháp (14 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Căn Cốt Đan 80
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 20
Túi Bảo Thạch-7 2
75000 Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-8 1
95000 Mảnh Thanh Sương Song Kiếm 35
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-9 1

S133-S139

 

Mốc tiêu Vật phẩm thưởng Số lượng
9000 Kinh Nghiệm Đan x3 2
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-5 2
Đá Tẩy Luyện 80
18000 Rương Ngũ Hành Ấn 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Đá Tẩy Luyện 120
Túi Bảo Thạch-6 1
35000 Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 20
Rương Tâm Pháp 30
Đá Tẩy Luyện 150
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 2
55000 Rương Huyền Thiết 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 30
Người Tuyết (14 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-7 1
75000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Huyền Thiết 8
Túi Bảo Thạch-7 2
95000 Minh Chủ Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Rương Huyền Thiết 10
Mảnh Thái Cực Song Ngư 35
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2: 30/03/2021 - 02/04/2021

S1-S132

Mốc tiêu Vật phẩm thưởng Số lượng
9000 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Đá Tẩy Luyện 90
18000 Đá Tẩy Luyện 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-7 1
35000 Căn Cốt Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Trứng Hiệp Lang 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-7 2
55000 Ngưu Ma Vương (14 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Trứng Hiệp Lang 4
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-8 1
85000 Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Mảnh Thanh Sương Song Kiếm 25
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-8 2

S133-S139

Mốc tiêu Vật phẩm thưởng Số lượng
9000 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Tẩy Luyện 90
18000 Đá Tẩy Luyện 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Kiếm Hồn Thạch 50
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6 2
35000 Rương Bí Kíp 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Đá Tẩy Luyện 150
Tẩy Luyện Tỏa 80
Túi Bảo Thạch-7 1
55000 Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày) 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Căn Cốt Đan 80
Rương Bí Kíp 5
Túi Bảo Thạch-7 2
85000 Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Mảnh Thái Cực Song Ngư 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,