Sự kiện

Tích Lũy Nạp Thẻ Tuần 121

06-01-2022

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 07/01 đến 4h59p ngày 10/01

- Đợt 2: Diễn ra 2 ngày từ 5h00 ngày 11/01 đến 4h59p ngày 14/01

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S175

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1
5000
Tín Vật Môn Phái 30
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Mốc 2
10000
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 80
Yếu Quyết Võ Học 30
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3
15000
Rương Sách Bị Động Linh Thú 3
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Mốc 4
35000
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Trứng Tử Linh Điêu 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5
55000
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S176 - S180

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1
5000
Đá Tẩy Luyện 50
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Căn Cốt Đan 50
Mốc 2
10000
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 80
Yếu Quyết Võ Học 30
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3
15000
Căn Cốt Đan 100
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 2
Mốc 4
35000
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Tụ Linh Đan 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Trứng Hiệp Lang 2
Mốc 5
55000
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S175

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1
5000
Tín Vật Môn Phái 30
Ngọc Dạ Minh Châu 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2
10000
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tụ Linh Đan 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3
20000
Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Tụ Linh Đan 3
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Hồng Ngọc III 40
Mốc 4
35000
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Tụ Linh Đan 5
Túi Bảo Thạch-8 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 5
55000
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S176 - S180

Mốc Vàng tích lũy Vật phẩm thưởng Số lượng
Mốc 1
5000
Đá Tẩy Luyện 50
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2
10000
Tín Vật Môn Phái 20
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Võ Hồn Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 2
Kiếm Hồn Thạch 50
Mốc 3
20000
Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Rương Sách Bị Động Linh Thú 3
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Hoàng Ngọc III 40
Mốc 4
35000
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Trứng Tử Linh Điêu 2
Mốc 5
55000
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-8 1
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 80

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,