Sự kiện

Tích Nạp Gói Mỗi Ngày Tuần 80

01-11-2020

Thời gian

- Bắt đầu:05h00 ngày 26/03/2021

- Kết thúc: 04h59 ngày 02/04/2021

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành nạp các gói nạp tương ứng (200/500/1000/2000/5000/10000 Vàng) để tích lũy nhận thưởng.

- Mỗi ngày người chơi có nạp gói tương ứng theo yêu cầu của sự kiện sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm đó.

- Ngoài ra, mỗi ngày nạp ít nhất 1 lần sẽ tính tích lũy, đủ số ngày yêu cầu sẽ nhận phần thưởng tương ứng.

Thưởng khi nạp theo yêu cầu mỗi ngày:

- Mỗi ngày sẽ yêu cầu nạp gói nạp được chỉ định với số lượng cụ thể, chỉ tính trong ngày, không cộng dồn hôm sau.

- Đạt yêu cầu của ngày đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Đối với máy chủ: S1-S132

Ngày Điều kiện Số lượng gói Vật phẩm thưởng Số lượng
1 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Trứng Hiệp Lang 2
Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Bảy Màu 50
Linh Thạch Vàng 5
2 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 30
3 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Căn Cốt Đan 50
Trứng Hiệp Lang 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
4 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Thanh Ngưu (14 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Đá Bảy Màu 50
Linh Thạch Vàng 5
5 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 30
6 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Căn Cốt Đan 50
Trứng Hiệp Lang 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
7 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Hắc Ám Bộ Pháp (7 ngày) 1

 

 

Đối với máy chủ: S133-S139

Ngày Điều kiện Số lượng gói Vật phẩm thưởng Số lượng
1 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Trứng Hiệp Lang 2
Túi Bảo Thạch-5 2
Rương Tâm Pháp 20
Linh Thạch Vàng 5
2 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 20
Thẻ Hiệp Khách Miêu Đại Nhân 1
3 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Ngoại Trang U Hoàng (7 Ngày) 1
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-5 2
4 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Niên Thú (7 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-5 2
Đá Bảy Màu 50
Linh Thạch Vàng 5
5 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 20
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 15
6 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Trứng Hiệp Lang 2
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-5 2
7 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Đá Tẩy Luyện 100
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 10

Thưởng đặc biệt khi tích lũy nạp

- Mỗi ngày người chơi nạp tối thiểu 1 lần bất kỳ gói Vàng nào sẽ tính 1 ngày tích lũy.

- Tích lũy đủ số ngày có thể nhận phần thưởng.

- Tuy nhiên cần phải đến đúng ngày đưa ra mới có thể nhận được thưởng.

STT Điều kiện Ngày có thể nhận Phần thưởng
Tên vật phẩm Số lượng
1 Tích lũy nạp 5 ngày Ngày thứ 7 mở sự kiện Túi Bảo Thạch-5 1
2 Đá Tẩy Luyện 50
3 Linh Thạch Tím 5
4 Đá Bảy Màu 10

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,