Sự kiện

Tích Nạp Gói Mỗi Ngày Tuần 81

01-09-2020

Thời gian

- Bắt đầu:05h00 ngày 19/03/2021

- Kết thúc: 04h59 ngày 26/03/2021

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, người chơi tiến hành nạp các gói nạp tương ứng (200/500/1000/2000/5000/10000 Vàng) để tích lũy nhận thưởng.

- Mỗi ngày người chơi có nạp gói tương ứng theo yêu cầu của sự kiện sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm đó.

- Ngoài ra, mỗi ngày nạp ít nhất 1 lần sẽ tính tích lũy, đủ số ngày yêu cầu sẽ nhận phần thưởng tương ứng.

Thưởng khi nạp theo yêu cầu mỗi ngày:

- Mỗi ngày sẽ yêu cầu nạp gói nạp được chỉ định với số lượng cụ thể, chỉ tính trong ngày, không cộng dồn hôm sau.

- Đạt yêu cầu của ngày đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Đối với máy chủ: S1-S135

Ngày Điều kiện Số lượng gói Tên Vật phẩm Số lượng
1 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
2 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Cường Hóa Thạch 100
Đá Chúc Phúc Lớn 10
Chân Khí Đan 100
3 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Căn Cốt Đan 50
Trứng Hiệp Lang 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
4 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 8
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Bạc 1000
5 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
6 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Cường Hóa Thạch 100
Đá Chúc Phúc Lớn 10
Chân Khí Đan 100
7 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 8
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Bạc 1000

Đối với máy chủ: S136-S140

Ngày Điều kiện Số lượng gói Tên Vật phẩm Số lượng
1 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Lam Thiên Điểu (7 ngày) 1
Âm Dương Thạch 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 10
2 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Tẩy Luyện 100
3 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Chân Khí Đan 80
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 30
Rương Bí Kíp 3
Túi Bảo Thạch-5 2
4 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Tiêu Dao Binh Khí (7 ngày) 1
Âm Dương Thạch 10
Túi Bảo Thạch-5 2
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
5 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Tẩy Luyện 100
6 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Chân Khí Đan 80
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 30
Rương Bí Kíp 3
Túi Bảo Thạch-5 2
7 Quy đổi 2000 Vàng vào game 2 Túi Bảo Thạch-5 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Tẩy Luyện 100

Thưởng đặc biệt khi tích lũy nạp

- Mỗi ngày người chơi nạp tối thiểu 1 lần bất kỳ gói Vàng nào sẽ tính 1 ngày tích lũy.

- Tích lũy đủ số ngày có thể nhận phần thưởng.

- Tuy nhiên cần phải đến đúng ngày đưa ra mới có thể nhận được thưởng.

STT Điều kiện Ngày có thể nhận Phần thưởng
Tên vật phẩm Số lượng
1 Tích lũy nạp 5 ngày Ngày thứ 7 mở sự kiện Túi Bảo Thạch-5 1
2 Trứng Hiệp lang 1
3 Căn Cốt Đan 20
4 Đá Tẩy Luyện 20

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,