Sự kiện

Chế tạo trang bị

18-12-2019

Rèn trang bị

- Người chơi đã vào Bang hội và đạt cấp 90 thì có thể vào giao diện Rèn bang để rèn trang bị.

- Cấp độ trang bị được rèn sẽ bị giới hạn theo cấp xưởng rèn của Bang.

- Trang bị được chế tạo có tỉ lệ nhận được phẩm chất cao.

- Ngoài ra, người chơi có thể dùng vật phẩm đặc biệt "Khuôn Đúc Trang Bị", dùng để chắc chắn chế tạo ra trang bị phẩm chất cao nhất.

- Tùy theo loại trang bị, cấp độ mà nguyên liệu tiêu hao sẽ khác nhau.

Thao tác 

- Rèn trang bị:

Bước 1: Người chơi trên cấp 90 và đã gia nhập bang hội, mở giao diện Bang Hội, chọn mục Hoạt Động, sau đó chọn tính năng Rèn bang.

Bước 2: Chọn trang bị, phẩm trang bị cũng như bậc trang bị cần rèn, sau đó Chế tạo trang bị.

Lưu ý: Nếu không đủ nguyên liệu, hệ thống sẽ xuất hiện đề cử nơi mua, người chơi phải mua đủ nguyên liệu mới có thể Chế tạo trang bị.

 - Tăng cấp xưởng rèn:

Bước 1: Từ giao diện Rèn bang, chọn chức năng Tăng cấp xưởng rèn để tăng cấp.

Bước 2: Nếu đủ điều kiện Tăng cấp xưởng rèn thì Cấp xưởng Rèn sẽ được tăng cấp. Tăng cấp xưởng rèn giúp người chơi có thể chế tạo các trang bị có bậc cao hơn.

Lưu ý: Chỉ có bang chủ hoặc phó bang mới có thể tăng cấp Xưởng rèn.