Sự kiện

Tôi Yêu Việt Nam

28-08-2020

Tưng bừng khai mở sự kiện Mừng Quốc Khánh 2/9 trong Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chào mừng Quốc Khánh 2/9, Chu Muội xin giới thiệu đến Huynh/ Tỷ hữu gần xa chuỗi hoạt động lễ hội vui tươi đầy ý nghĩa với tên gọi Tôi Yêu Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 28/08/2020 với các nội dung như sau:

Toàn Bộ Máy Chủ

Thời Gian

- Bắt đầu:  05:00 ngày 28/08/2020

- Kết thúc:  04:59 ngày 04/09/2020

Đăng Nhập Quốc Khánh

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà Thưởng Đăng Nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Quà Quốc Khánh 1
Đá Tẩy Luyện 5
2 Quà Quốc Khánh 2
Túi Xu (vừa) 2
3 Quà Quốc Khánh 3
Đá Tẩy Luyện 10
4 Quà Quốc Khánh 4
Tẩy Luyện Tỏa 3
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 3
6 Quà Quốc Khánh 5
Rương Ngũ Hành Ấn 5
7 Đá Tẩy Luyện 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bạc 100

Lễ Bao Quốc Khánh

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị.

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm

Mô tả

Tôi

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện.Chủ yếu nhận được qua farm quái dã ngoại, boss, phó bảng... 

Yêu

 

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện.Chủ yếu nhận được qua farm quái dã ngoại, boss, phó bảng... 

Việt Nam

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Mua 29 vàng tại Trân Các.

Quà Quốc Khánh

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện.Chủ yếu nhận được qua farm quái dã ngoại, boss, phó bảng... 

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số Lượng
Túi Phúc Quốc Khánh Tôi *2 + Yêu *2 + Việt Nam *2 1
Minh Chủ Lệnh Bài Lễ Bao Quốc Khánh *20 1
Rương Trang Bị Chiến Cuồng Lễ Bao Quốc Khánh *10 1
Rương Trang Bị Thiên Quang Lễ Bao Quốc Khánh *10 1
Bí Kíp Âm Duy Lễ Bao Quốc Khánh *4 1
Rương Bí Kíp Lễ Bao Quốc Khánh *1 1
Mảnh Cờ Chiến Thắng Lễ Bao Quốc Khánh *1 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú Tôi *10 + Yêu *5 1
Bùa Tẩy Luyện Vàng Tôi *6 + Yêu *4 1
Đá Chúc Phúc Vừa Tôi *4 + Yêu *2 1
Cửu Dương Thần Công - quyển Hạ Tôi *4 + Yêu *2 1
Túi Bảo Thạch-2 Tôi *3 + Yêu *2 1
Kinh Nghiệm Đan x3 Tôi *3 + Yêu *2 1
Tẩy Luyện Tỏa Tôi *3 + Yêu *1 1
Đá Tẩy Luyện Tôi *2 + Yêu *1 1
Ngọc Định Tình Tôi *2 + Yêu *1 1
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Tôi *2 + Yêu *1 1
Cường Hóa Thạch Tôi *2 + Yêu *1 1
Kinh Nghiệm Đan x2 Tôi *2 + Yêu *1 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Tôi *2 + Yêu *1 1
Kiếm Hồn Thạch Tôi *2 + Yêu *1 1
Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I Tôi *2 1
Kinh Nghiệm Bát Quái (1000) Tôi *2 1
Bạc Việt Nam *1 30
Xu Yêu *1 15000
Xu Tôi*1 5000

Quà Thưởng Quốc Khánh

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Quà thưởng Tích Nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-4 1
Lễ Bao Quốc Khánh 1
3500 Đá Tẩy Luyện 50
Túi Bảo Thạch-5 1
Kiếm Hồn Thạch 50
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Lễ Bao Quốc Khánh 2
7000 Rương Tâm Pháp 15
Túi Bảo Thạch-5 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
Rương Huyền Thiết 2
Lễ Bao Quốc Khánh 3
15000 Ngọc Định Tình 50
Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Lễ Bao Quốc Khánh 4
35000 Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Cường Hóa Thạch 100
Túi Bảo Thạch-7 1
Tẩy Luyện Tỏa 80
Lễ Bao Quốc Khánh 5
75000 Thẻ Hiệp Khách Trương Thúy Sơn 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Đá Công Kích-7 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Lễ Bao Quốc Khánh 7
100000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Tẩy Luyện Tỏa 100
Đá Công Kích-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Lễ Bao Quốc Khánh 8
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Đá Công Kích-8 2
Lễ Bao Quốc Khánh 10