Sự kiện

Truy Tìm Bảo Rương

19-03-2020

Săn lùng khắp thế gian nay cũng đã có những thông tin truy tìm rương báu. Các huynh/ tỷ nhanh tụ họp về thế giới Cửu Dương để tuy tìm rương báu nhé. 

Phạm vi

- Tất cả máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu: 5:00 ngày 20/03/2020

- Kết thúc: 4:59 ngày 27/03/2020

Đăng Nhập Nhận Quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng

Mốc ngày

Vật phẩm

Số lượng

1

Chìa Khóa Bảo Rương

1

Bạc

49

2

Hộp Đúc Rương

5

Xu

9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

9

Bạc

59

4

Chìa Khóa Bảo Rương

1

Xu

19999

5

Túi Bảo Thạch-2

1

Bạc

69

6

Hộp Đúc Rương

5

Bạc

89

7

Hộp Đúc Rương

10

Sát Thương Linh Đan

1

Bạc

100

Truy Tìm Bảo Rương

- Khi đánh quái các bạn sẽ thu thập được các nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị.

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm 

Mô tả

Sắt Vụn

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Gỗ Vụn

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Rương Thô

Nguyên liệu có thể đổi lấy phần thưởng nhận được thông qua đánh boss dã ngoại

Chìa Khóa Bảo Rương

Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt mua 30 vàng tại Trân Các. 

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm 

Công thức ghép

Số Lượng

Giới hạn đổi

Xu

Sắt Vụn*1

5000

Không giới hạn

Xu

Gỗ Vụn *1

10000

Không giới hạn

Xu

Rương Thô *1

20000

Không giới hạn

Bạc

Chìa Khóa Bảo Rương *1

50

50 lần

Kinh Nghiệm Bát Quái (1000)

Sắt Vụn *1 + Gỗ Vụn *1

1

100 lần

Hiệp Khách Kinh Nghiệm Đan I

Sắt Vụn *1 + Gỗ Vụn *1

1

50 lần

Kiếm Hồn Thạch

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2

1

50 lần

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2

1

50 lần

Kinh Nghiệm Đan x2

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2

1

20 lần

Cường Hóa Thạch

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2

1

50 lần

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2

1

50 lần

Đá Tẩy Luyện

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2 + Rương Thô *2

1

50 lần

Tẩy Luyện Tỏa

Sắt Vụn *3 + Gỗ Vụn *3 + Rương Thô *3

1

30 lần

Kinh Nghiệm Đan x3

Sắt Vụn *3 + Gỗ Vụn *3 + Rương Thô *3

1

10 lần

Đá Tất Sát-2

Sắt Vụn *3 + Gỗ Vụn *3 + Rương Thô *3

1

20 lần

Đá Bạo Kích-2

Sắt Vụn *3 + Gỗ Vụn *3 + Rương Thô *3

1

20 lần

Túi Bảo Thạch-2

Sắt Vụn *3 + Gỗ Vụn *3 + Rương Thô *3

1

20 lần

Bảo Rương

Sắt Vụn *5 + Gỗ Vụn *5 + Rương Thô *5

1

99 lần

Bảo Rương Thần Bí

Sắt Vụn *2 + Gỗ Vụn *2 + Rương Thô *2 + Chìa Khóa Bảo Rương *2

1

999 lần

Quà thưởng tích nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Mốc tích nạp

vật phẩm

Số lượng

1000

Đá Chúc Phúc Lớn

2

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan

20

Hiệp Khách Kinh nghiệm đan II

5

Túi Bảo Thạch-3

1

Hộp Đúc Rương

10

3000

Bạc

600

Túi Bảo Thạch-3

3

Kiếm Hồn Thạch

30

Ngọc May Mắn +13

1

Hộp Đúc Rương

20

7000

Ngọc May Mắn +14

1

Túi Bảo Thạch-4

2

Bộ Pháp Tiến Bậc Đan

45

Đá Tẩy Luyện

50

Hộp Đúc Rương

50

15000

Bạc

2400

Ngọc May Mắn +15

1

Túi Bảo Thạch-5

2

Tẩy Luyện Tỏa

30

Hộp Đúc Rương

100

45000

Càn Khôn Lệnh

1

Đá Tẩy Luyện

100

Túi Bảo Thạch-6

2

Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp

2

Hộp Đúc Rương

200

90000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp

1

Tẩy Luyện Tỏa

80

Túi Bảo Thạch-7

1

Long Mộc Lệnh

10

Hộp Đúc Rương

400

150000

Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp

1

Truyền Thuyết Lệnh Bài

2

Túi Bảo Thạch-8

1

Mảnh Hùng Miêu Kiệu

30

Hộp Đúc Rương

800