Sự kiện

[Tuần 171] Tích Lũy Nạp Thẻ

22-12-2022

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: Diễn ra 3 ngày từ 5h00 ngày 23/12 đến 4h59p ngày 26/12

- Đợt 2: Diễn ra 4 ngày từ 5h00 ngày 26/12 đến 4h59p ngày 30/12

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S225

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Khí Bàn - Thái Cực 30
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khoáng Thạch Thần Bí 1
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Mốc 3 15000 Tụ Linh Đan 3
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Rương Trang Bị Sát Tinh 1
Mốc 4 35000 Khí Bàn - Ngũ Hành 15
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Trấn Hồn Bội 1
Mốc 5 55000 Mảnh Người Tuyết 100
Thiên Hồ Nguyên Thần 60
Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S226 - S230

Mốc  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khí Bàn - Thái Cực 30
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5
Mốc 3 15000 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 10
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Sát Tinh Bội 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp 1
Mốc 5 55000 Mảnh Người Tuyết 100
Thiên Hồ Nguyên Thần 60
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1

Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S225

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Tụ Linh Đan 1
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Tụ Linh Đan 2
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Mốc 3 20000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Mốc 4 35000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Đá Công Kích-7 2
Khoa Kỹ Bộ Pháp 70
Mốc 5 55000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Mảnh Huyết Ảnh Kiếm 80
Rương Trang Bị Trấn Hồn 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Mốc 6 75000 Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Thiên Hồ Nguyên Thần 80
Đá Sinh Lực-9 1
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1

Đối với máy chủ: S226 - S230

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng
Mốc 1 5000 Đá Tẩy Luyện 50
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2 10000 Tín Vật Môn Phái 20
Căn Cốt Đan 50
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Kiếm Hồn Thạch 100
Mốc 3 20000 Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tử Ngọc III 50
Mốc 4 35000 Minh Chủ Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Khoa Kỹ Bộ Pháp 70
Đá Sinh Lực-7 2
Lam Ngọc III 50
Mốc 5 55000 Trứng Lôi Thiểm 2
Mảnh Huyết Ảnh Kiếm 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Mốc 6 75000 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thiên Hồ Nguyên Thần 80
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Đá Sinh Lực-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,