Sự kiện

[Tuần 174] Tích Lũy Tiêu Phí

12-01-2023

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 15/01/2023.

- Kết thúc: 04h59 ngày 19/01/2023.

Phần thưởng

Đối với máy chủ: S1 - S228

Mốc Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng

Mốc 1

5000

Bạc 1500
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Mốc 2

10000

Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Bạc 3000

Mốc 3

20000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Khí Bàn - Thái Cực 50

Mốc 4

35000

Minh Chủ Lệnh Bài 4
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Lam Ngọc III 100

Mốc 5

55000

Bí Kíp Âm Duy 7
Bạc 4000
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1

Mốc 6

85000

Trấn Hồn Phù 1
Mảnh Binh Khí Cam 100
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S229 - S233

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng Số Lượng

Mốc 1

5000

Bạc 1500
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Mốc 2

10000

Tẩy Luyện Tỏa 50
Bạc 3000
Rương Huyền Thiết 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 20

Mốc 3

20000

Thiên Vương Lệnh Bài 2
Khí Bàn - Thái Cực 50
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Huyền Thiết 5

Mốc 4

35000

Minh Chủ Lệnh Bài 2
Tử Ngọc III 100
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 10

Mốc 5

55000

Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Bạc 4000

Mốc 6

85000

Mảnh Binh Khí Cam 100
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ

Chu muội kính bút,