Sự kiện

[Tuần 192] Mèo Chiêu Tài

18-05-2023

Mèo Chiêu Tài đã trở lại và mang đến thật nhiều Vàng cho các Đại Hiệp đây ạ!

Thời gian

S1-S246

- Bắt đầu: 05h00 ngày 19/05/2023

- Kết thúc: 04h59 ngày 23/05/2023

S247-S251

- Bắt đầu: 05h00 ngày 19/05/2023

- Kết thúc: 04h59 ngày 26/05/2023

Quy tắc sự kiện

- Trong thời gian  diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện icon sự kiện trên main chính, click vào sẽ mở ra giao diện tham gia sự kiện.

- Tùy theo cấp VIP của người chơi sẽ có số lượt quay tương ứng khi tham gia sự kiện.

- Mỗi lượt quay sẽ tiêu hao một số lượng Vàng nhất định, số Vàng nhận được chắc chắn cao hơn Vàng đã bỏ ra.

► Lưu ý: Số vàng tiêu hao sẽ không tính vào các sự kiện tích tiêu hay tăng điểm VIP khi tham gia vào sự kiện Mèo Chiêu Tài.

Số Lượt Quay Nhận Được

- Dựa theo cấp độ của VIP mà có số lần quay nhận được như sau:

Cấp VIP

Số lần quay

0

1

1

2

2

3

3

3

4

4

5

4

6

5

7

6

8

6

9

7

Hình thức tham gia

- Mỗi người chơi có thể đạt tối đa là 7 lượt quay.

- Số vàng yêu cầu mỗi lượt tăng dần tương ứng với thứ tự số lần quay.

- Mỗi lượt sẽ có tỉ lệ quay ra số Vàng nhất định tương ứng với số lần quay.

Lượt

Vàng yêu cầu

Vàng nhận tối đa

1

88

288

2

288

688

3

888

1888

4

2088

4888

5

5088

9888

6

10888

22888

7

24888

48888

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,