Sự kiện

[Tuần 197] Giải Nhiệt Mùa Hè

14-02-2023

Phạm vi

- Tất cả máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu: 5:00 ngày 23/06/2023

- Kết thúc: 4:59 ngày 30/06/2023

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số Lượng 

1

Sữa Tươi 1
Bạc 49

2

Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 5
Xu 9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99

4

Sữa Tươi 1
Xu 19999

5

Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 2
Bạc 149

6

Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9

7

Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Giỏ Trái cây Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Đá Xay Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Nước Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Sữa Tươi Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Vật Phẩm Công thức ghép Số Lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Sinh Tố Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 + Sữa Tươi *2 1 Khóa 1500 lần
Quà Giải Nhiệt Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 + Sữa Tươi *1 1 Khóa 500 lần
Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 Giỏ Trái Cây *5 + Đá Xay *5 + Nước *5 1 Khóa 30 lần
Yếu Quyết Cổ Phổ Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 1 Khóa 50 lần
Võ Hồn Tiến Bậc Đan Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 1 Khóa 100 lần
Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 1 Khóa 10 lần
Yếu Quyết Võ Học Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 1 Khóa 30 lần
Tín Vật Môn Phái Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 + Nước *1 2 Khóa 20 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Giỏ Trái Cây *5 + Đá Xay *5 + Nước *5 1 Khóa 5 lần
Linh Thạch Vàng Giỏ Trái Cây *5 + Đá Xay *5 + Nước *5 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Thái Cực Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 1 Khóa 50 lần
Khí Bàn - Tam Tài Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 1 Khóa 30 lần
Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ Giỏ Trái Cây *4 + Đá Xay *4 + Nước *4 1 Khóa 30 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 50 lần
Đá Dung Luyện Giỏ Trái Cây *3 + Đá Xay *3 + Nước *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 1 Khóa 100 lần
Cường Hóa Thạch Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 1 Khóa 100 lần

Rương Ngũ Hành Ấn

Giỏ Trái Cây *1 + Đá Xay *1 1 Khóa 50 lần
Bạc Giỏ Trái Cây *2 + Đá Xay *2 + Nước *1 10 Khóa 1500 lần

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số Lượng Giá

1.500

Khí Bàn - Thái Cực 30 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2 650
Đá Tẩy Luyện 30 10
Túi Bảo Thạch-5 1 1620
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 20 7

3.500

Tử Ngọc III 15 150
Túi Bảo Thạch-5 2 1620
Tẩy Luyện Tỏa 30 30
Tụ Linh Đan 3 1000
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 30 7

7.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650
Túi Bảo Thạch-6 1 4860
Ngọc Dạ Minh Châu 10 800
Trứng Tuyết Miêu 2 1000
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 50 7

15.000

Tử Ngọc III 40 150
Khoáng Thạch Thần Bí 5 1000
Túi Bảo Thạch-6 2 4860
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 100 7

35.000

Khí Bàn - Lưỡng Nghi 50 30
Khoáng Thạch Thần Bí 10 1000
Túi Bảo Thạch-7 2 14580
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1 19999
TTúi Sự Kiện Giải Nhiệt 150 7

65.000

Khoáng Thạch Thần Bí 15 1000
Thiên Đạo Thạch 7 3500
Túi Bảo Thạch-8 1 43740
Bùa Tẩy Luyện Cam 15 650
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 200 7

100.000

Đại Cát Đại Lợi (7 Ngày) 1 5000
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1 3000
Túi Bảo Thạch-8 2 43740
Bùa Tẩy Luyện Cam 20 650
TTúi Sự Kiện Giải Nhiệt 300 7

150.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1 29999
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2 3000
Thiên Đạo Thạch 10 3500
Túi Bảo Thạch-9 1 131220
Túi Sự Kiện Giải Nhiệt 400 7

200.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1 29999
Tuyệt Thế Lệnh Bài 2 3000
Túi Bảo Thạch-10 1 393660
Bùa Tẩy Luyện Cam 40 650
Thiên Đạo Thạch 13 3500

 

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,