Sự kiện

[Tuần 199] Chuyển Đổi Thần Thú

06-07-2023

Chuyển Đổi Thần Thú là một sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra trong Cửu Dương Truyền Kỳ. Khi tham gia sự kiện, người chơi có thể chuyển Mảnh Nguyên Thần từ nhân vật này sang nhân vật khác. Hãy cùng Chu Muội tìm hiểu về sự kiện đặc biệt này nhé.

Thời gian

 • - Bắt đầu: 08h00 ngày 07/07/2023
 • - Kết thúc: 23h59 ngày 13/07/2023

Phạm vi

 • - Máy chủ tham gia: Từ S1 đến S230

Điều kiện

 • - Nhân vật có VIP 8 ingame trở lên.
 • - Trong thời gian diễn ra sự kiện ít nhất phải nạp vào ingame 10.000 vàng.
 • - Mỗi người chơi chỉ có thể tiến hành gửi hỗ trợ 1 lần.
 • - Số lượng Mảnh Nguyên Thần mỗi lần chuyển đổi không quá 300 Mảnh Nguyên Thần.

Nội dung

 • - Trong thời gian sự kiện, người chơi đủ điều kiện là VIP 8 và đã nạp vào game từ 10.000 vàng trở lên có thể tiến hành inbox về Fanpage để chuyển Mảnh Nguyên Thần của mình tặng cho bằng hữu.
 • - Nội dung cung cấp thông tin cho fanpage như sau:
  • ***Đối với người tặng
   • + ID Nhân vật:
   • + Máy chủ:
   • + Số lượng Thần Thú muốn chuyển đổi
  • ***Đối với người được tặng
   • + ID nhân vật
   • + Máy chủ

Lưu ý

 • - Thời gian hỗ trợ chuyển đổi sẽ diễn ra trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h00 hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện (không tính Chủ Nhật)
 • - Số mảnh Nguyên Thần chuyển đổi sẽ trao về thư của  ID nhân vật nhận.
 • - Số mảnh Nguyên Thần của người cho phải còn >300 Mảnh.
 • - Hỗ trợ chuyển đổi trong cụm máy chủ với nhau.
 • - Người chơi muốn cho Mảnh Nguyên Thần cần cung cấp hình ảnh như sau:
  • - Hình ảnh VIP 8 ingame.
  • - Hình ảnh số lượng Mảnh Nguyên Thần muốn gửi cho ID nhân vật nhận.
  • - Hình ảnh nạp ở trang https://pay.gosu.vn/ quy đổi vào game Cửu Dương Truyền Kỳ 10.000 vàng trong thời gian diễn ra sự kiện.

Chúc sư huynh, sư tỷ có giây phút thoải mái khi tham gia Cửu Dương Truyền Kỳ