Sự kiện

[Tuần 200] Tích Lũy Tiêu Phí

15-07-2023

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 16/07/2023.

- Kết thúc: 04h59 ngày 20/07/2023.

Phần thưởng

Đối với máy chủ: S1 - S254
 

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL
Mốc 1                  5,000 Bạc 1500
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2                 10,000 Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Bạc 3000
Mốc 3                 20,000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Lam Ngọc III 100
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Trứng Tuyết Miêu 2
Mốc 4                 35,000 Minh Chủ Lệnh Bài 4
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Thiên Đạo Thạch 4
Mốc 5                 55,000 Bí Kíp Âm Duy 7
Bạc 4000
Thiên Đạo Thạch 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Mốc 6                 85,000 Thiên Đạo Thạch 10
Mảnh Ngoại Trang Cam 100
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S251 - S255

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL
Mốc 1         5,000 Bạc 1500
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Mốc 2       10,000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Bạc 3000
Rương Huyền Thiết 7
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Mốc 3       20,000 Thiên Vương Lệnh Bài 3
Trứng Hiệp Lang 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Huyền Thiết 10
Mốc 4       35,000 Khoáng Thạch Thần Bí 5
Tử Ngọc III 100
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Mốc 5       55,000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Bạc 4000
Mốc 6       85,000 Mảnh Ngoại Trang Cam 100
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,