Sự kiện

[Tuần 203] Tích Lũy Tiêu Phí

04-08-2023

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

-  Có thể tùy biến thời gian sự kiện, số mốc, giá trị + phần thưởng của mốc.

Thời gian

- Bắt đầu: 05h00 ngày 06/08/2023.

- Kết thúc: 04h59 ngày 10/08/2023.

Phần thưởng

Đối với máy chủ: S1 - S257

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số Lượng Đơn giá
Mốc 1                  5,000 Bạc 1500 1
Ngọc Dạ Minh Châu 5 800
Túi Bảo Thạch-6 1 4860
Khoáng Thạch Thần Bí 2 1000
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650
Mốc 2                 10,000 Bùa Tẩy Luyện Cam 7 650
Khoáng Thạch Thần Bí 3 1000
Ngọc Dạ Minh Châu 5 800
Túi Bảo Thạch-6 2 4860
Bạc 3000 1
Mốc 3                 20,000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1 19999
Lam Ngọc III 100 150
Túi Bảo Thạch-7 1 14580
Bùa Tẩy Luyện Cam 10 650
Trứng Tuyết Miêu 2 1000
Mốc 4                 35,000 Minh Chủ Lệnh Bài 4 1000
Bùa Tẩy Luyện Cam 15 650
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2 19999
Túi Bảo Thạch-7 2 14580
Thiên Đạo Thạch 4 3500
Mốc 5                 55,000 Bí Kíp Âm Duy 7 800
Bạc 4000 1
Thiên Đạo Thạch 7 3500
Bùa Tẩy Luyện Cam 20 650
Túi Bảo Thạch-8 1 43740
Mốc 6                 85,000 Thiên Đạo Thạch 10 3500
Mảnh Binh Khí Cam 100 270
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1 29999
Bùa Tẩy Luyện Cam 25 650
Túi Bảo Thạch-8 2 43740

Đối với máy chủ: S258 - S262

MỐC  Vàng tích lũy Vật Phẩm  Số Lượng Đơn giá
Mốc 1         5,000 Bạc 1500 1
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100 10
Túi Bảo Thạch-5 2 1620
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650
Mốc 2       10,000 Tẩy Luyện Tỏa 50 30
Bạc 3000 1
Rương Huyền Thiết 7 750
Túi Bảo Thạch-6 1 4860
Yếu Quyết Cổ Phổ 20 80
Mốc 3       20,000 Thiên Vương Lệnh Bài 3 400
Trứng Hiệp Lang 2 1000
Túi Bảo Thạch-6 2 4860
Bùa Tẩy Luyện Cam 10 650
Rương Huyền Thiết 10 750
Mốc 4       35,000 Khoáng Thạch Thần Bí 5 1000
Tử Ngọc III 100 150
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15 120
Túi Bảo Thạch-7 1 14580
Ngọc Dạ Minh Châu 10 800
Mốc 5       55,000 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1 8000
Minh Chủ Lệnh Bài 3 1000
Bùa Tẩy Luyện Cam 20 650
Túi Bảo Thạch-7 2 14580
Bạc 4000 1
Mốc 6       85,000 Mảnh Binh Khí Cam 100 270
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1 19999
Bùa Tẩy Luyện Cam 25 650
Túi Bảo Thạch-8 1 43740
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2 8000

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ

Chu muội kính bút,