Sự kiện

[Tuần 226] Sự kiện lễ hội

10-01-2024

Chào mừng đến với sự kiện Lễ hội của Cửu Dương!

Cùng đua top Tiêu phí để nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị nha Huynh/Tỷ ơi. Cùng Muội dạo một vòng xem Lễ hội tuần này có gì nổi bật nữa nhé! Bên cạnh đó còn có những hoạt động tranh mua và còn có hoạt động vui vẻ. Còn chần chừ gì mà không vào để dạo quanh một vòng khám phá sự kiện tuần này nào. 

(Hình ảnh minh họa)

Thời gian:

Bắt đầu: 05h00 ngày thứ 1576.

Kết thúc: 04h59 ngày thứ 1583.

- Trong thời gian sự kiện sẽ diễn ra 3 hoạt động:

   + Thu thập điểm vui vẻ: Tham gia các hoạt động, cấm địa, phụ bản, chiến trường v.v… để thu thập điểm Vui Vẻ, đạt mốc sẽ nhận thưởng.

   + Xếp hạng tiêu phí: Xếp hạng tiêu phí Vàng, đạt TOP sẽ nhận các phần quà lớn.

   + Tranh mua: Tiệm tranh mua sẽ bán các vật phẩm giảm giá, có giới hạn mua. Sử dụng Vàng để tranh mua vật phẩm.

Quà thưởng: 

Quà thưởng Hoạt Động:

Mốc điểm vui vẻ Item SL
100 Đá Dung Luyện 5
Bạc 300
Túi Bảo Thạch-2 1
200 Đá Tẩy Luyện 10
Bạc 500
Túi Bảo Thạch-2 2
300 Đá Tẩy Luyện 15
Đá Bảy Màu 5
Túi Bảo Thạch-3 1
400 Đá Dung Luyện 10
Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 5
500 Kinh nghiệm đan x2 1
Đá Dung Luyện 15
Tẩy Luyện Tỏa 8
600 Đá Tẩy Luyện 30
Đá Bảy Màu 15
Linh Thạch Lam 5
700 Đá Dung Luyện 25
Linh Thạch Tím 5
Căn Cốt Đan 20

 

Quà thưởng Đua Top Tiêu:

TOP Item SL
1 Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 80
Ngọc Dạ Minh Châu 50
Khoáng Thạch Thần Bí 50
Thiên Đạo Thạch 10
Căn Cốt Đan 200
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
2 Truyền Thuyết Lệnh Bài 3
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 60
Ngọc Dạ Minh Châu 40
Khoáng Thạch Thần Bí 40
Căn Cốt Đan 150
Thiên Đạo Thạch 8
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
3 Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Lam Linh Ngư Nguyên Thần 40
Ngọc Dạ Minh Châu 30
Khoáng Thạch Thần Bí 30
Căn Cốt Đan 100
Thiên Đạo Thạch 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
4 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Trứng Lôi Thiểm 2
Ngọc Dạ Minh Châu 20
Khoáng Thạch Thần Bí 20
Căn Cốt Đan 50
Thiên Đạo Thạch 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
5 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Trứng Lôi Thiểm 1
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Khoáng Thạch Thần Bí 10
Căn Cốt Đan 50
Thiên Đạo Thạch 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
6 Ngọc May Mắn +16 1
Trứng Lôi Thiểm 1
Long Mộc Lệnh 10
Đá Tẩy Luyện 50
Căn Cốt Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
7 Ngọc May Mắn +15 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 40
Long Mộc Lệnh 8
Đá Tẩy Luyện 30
Căn Cốt Đan 30
Tẩy Luyện Tỏa 15
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
8 Ngọc May Mắn +15 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 30
Long Mộc Lệnh 6
Đá Tẩy Luyện 20
Căn Cốt Đan 15
Tẩy Luyện Tỏa 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
9 Ngọc May Mắn +14 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Long Mộc Lệnh 4
Đá Tẩy Luyện 20
Căn Cốt Đan 15
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
10 Ngọc May Mắn +14 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 10
Long Mộc Lệnh 2
Đá Tẩy Luyện 10
Căn Cốt Đan 10
Tẩy Luyện Tỏa 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 2

 

Quà thưởng Tranh Mua:

Item Giá bán (Vàng) SL mua tối đa/người/ngày Tổng SL bán ra trong 1 lần
Căn Cốt Đan 10 50 999
Tẩy Luyện Tỏa 20 50 999
Đá Tẩy Luyện 7 50 999
Bùa Tẩy Luyện Cam 499 5 199
Đá Bảy Màu 12 50 999
Linh Thạch Vàng 315 20 199
Đá Dung Luyện 12 50 999
Cửu Dương Thần Công - mật tịch 320 20 199

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,