Sự kiện

[Tuần 236] Tuần Lễ Thanh Niên

20-03-2024

Thời gian

  • Diễn ra từ 5:00 ngày 22/03/2024 đến 4:59 ngày 29/03/2024

Phạm vi

  • - Tất cả máy chủ

1. Đăng Nhập Nhận Quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng    .                                        
- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau.

Phần Thưởng

Mốc ngày Item SL

1

Huy Hiệu Thủ Lĩnh 1
Bạc 49

2

Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 5
Xu 9999

3

Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99

4

Huy Hiệu Thủ Lĩnh 1
Xu 19999

5

Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 2
Bạc 149

6

Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9

7

Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

2. Thu Thập Đổi Quà

+ Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu Mũ Tai Bèo, Áo Xanh, Khăn Rằn, Huy Hiệu Thủ Lĩnh. Dùng 4 loại nguyên liệu này đổi quà ingame.        

                                    
- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.                                                    
- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị    

Vật Phẩm Sự Kiện

Vật Phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Mũ Tai Bèo Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Áo Xanh Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Khăn Rằn Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Huy Hiệu Thủ Lĩnh Gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép Quà Sự Kiện

STT Item Công thức ghép Số Lượng
1 Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *2 + Huy Hiệu Thủ Lĩnh *1 1
2 Quà Thanh Niên Mũ Tai Bèo*10 + Áo Xanh *10 + Khăn Rằn *10 1
3 Rương Hộ Thuẫn Cấp 1
Mũ Tai Bèo*5 + Áo Xanh *5 + Khăn Rằn *5
1
4 Yếu Quyết Cổ Phổ
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *2
1
5 Võ Hồn Tiến Bậc Đan
Mũ Tai Bèo*1 + Áo Xanh *1 + Khăn Rằn *1
1
6 Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan III
Mũ Tai Bèo*1 + Áo Xanh *1 + Khăn Rằn *1
1
7 Yếu Quyết Võ Học
Mũ Tai Bèo*1 + Áo Xanh *1 + Khăn Rằn *1
1
8 Tín Vật Môn Phái
Mũ Tai Bèo*1 + Áo Xanh *1 + Khăn Rằn *1
2
9 Bùa Tẩy Luyện Cam
Mũ Tai Bèo*5 + Áo Xanh *5 + Khăn Rằn *5
1
10 Linh Thạch Vàng
Mũ Tai Bèo*5 + Áo Xanh *5 + Khăn Rằn *5
1
11 Khí Bàn - Thái Cực
Mũ Tai Bèo*4 + Áo Xanh *4 + Khăn Rằn *4
1
12 Khí Bàn - Tam Tài
Mũ Tai Bèo*4 + Áo Xanh *4 + Khăn Rằn *4
1
13 Khí Bàn - Lưỡng Nghĩ
Mũ Tai Bèo*4 + Áo Xanh *4 + Khăn Rằn *4
1
14 Đá Mũ Tai Bèo Phúc Lớn
Mũ Tai Bèo*3 + Áo Xanh *3 + Khăn Rằn *3
1
15 Tử Thủy Tinh
Mũ Tai Bèo*3 + Áo Xanh *3 + Khăn Rằn *3
1
16 Đá Dung Luyện
Mũ Tai Bèo*3 + Áo Xanh *3 + Khăn Rằn *3
1
17 Túi Bảo Thạch-3
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *2
1
18 Kinh Nghiệm Đan x3
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
1
19 Tẩy Luyện Tỏa
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
1
20 Đá Tẩy Luyện
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
1
21 Đá Bảy Màu
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
1
22 Bộ Pháp Tiến Bậc Đan
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
1
23 Cường Hóa Thạch
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
1
24 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan
Mũ Tai Bèo*1 + Áo Xanh *1
1
25
Rương Ngũ Hành Ấn
Mũ Tai Bèo*1 + Áo Xanh *1
1
26 Bạc
Mũ Tai Bèo*2 + Áo Xanh *2 + Khăn Rằn *1
10

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Mốc tích nạp Item SL

1.500

Khí Bàn - Thái Cực 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 20

3.500

Tử Ngọc III 15
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 30

7.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6     1
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Trứng Tuyết Miêu 2
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 50

15.000

Tử Ngọc III 40
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Bảo Thạch-6     2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 100

35.000

Khí Bàn - Lưỡng Nghi 50
Khoáng Thạch Thần Bí 10
Túi Bảo Thạch-7 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 150

65.000

Khoáng Thạch Thần Bí 15
Thiên Đạo Thạch 8
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 200

100.000

Kim Linh Phượng (7 Ngày) 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 300

150.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thiên Đạo Thạch 10
Túi Bảo Thạch-9 1
Túi Sự Kiện Tuần Lễ Thanh Niên 400

200.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-10 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Thiên Đạo Thạch 15

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,