Sự kiện

[Tuần 247] Giang Hồ Kỳ Tài

05-06-2024

Cửu Dương Truyền Kỳ ra mắt sự kiện mới với chủ đề đề siêu độc lạ mang tên "Giang Hồ Kỳ Tài", hứa hẹn mang đến 1 Đại tiệc tưng bừng nhất dành cho các huynh tỷ.

Điều kiện

- Đẳng cấp yêu cầu: Đạt cấp 50 trở lên. 

- Vật phần cần: Sử dụng Vàng để nhận phần thưởng.

- Máy chủ tham gia: Tất cả các máy chủ

Thời gian

- Thời gian tham gia sự kiện: 5h00 ngày 07/06/2024 đến 04h59 ngày 14/06/2024.

Nội dung

- Sự kiện Giang Hồ Kỳ Tài gồm có 2 sự kiện: Giang Hồ Kỳ Tài  và Vang Danh Thiên Hạ

Giang Hồ Kỳ Tài

- Trước khi tham gia rút thưởng Huynh tỷ, cần lựa chọn trước phần thưởng mong muốn mà sự kiện đã liệt kê ra. Sau khi chọn đủ 10 vật phẩm cho vô bể thưởng thì có thể tiến hành rút thưởng.

- Sự kiện rút thưởng, dùng vàng để rút thưởng [Giang Hồ Kỳ Tài]

Bể Thưởng

- Bể thưởng là nơi chứa đựng 10 phần thưởng mà huynh tỷ đã chọn.

- Trong Bể Thưởng, có 4 trận trong sự kiện, mỗi trận cung cấp một số lượng vật phẩm nhất định để huynh/ tỷ có thể lựa chọn vào bể thưởng:

+  Thanh Long Trận

+ Bạch Hổ Trận

+ Chu Tước Trận

+ Huyền Vũ Trận

- Khi chọn đủ 10 phần thưởng thì mới bắt đầu rút thưởng được. Khi đang chọn phần thưởng từ 4 trận mà bị văng game hoặc thoát ra sẽ chọn lại phần thưởng từ đầu

- Bể thưởng sẽ tự động làm mới vào 0:00 mỗi ngày (Khi qua ngày mới thì tất cả quà thưởng cũ sẽ không tiếp tục rút được, huynh/tỷ cần phải chọn lại 10 vật phẩm vô bể thưởng để tiến hành rút)

 - Khi đã rút hết 10 vật phẩm trong bể thì khi làm mới sẽ không tiêu hao vàng

- Để biết được chi tiết hơn về phần thưởng từ 4 loại trận này thì xem bảng chi tiết bên dưới:

Loại Trận Loại Vật Phẩm Số Lượng Vật Phẩm Phải Chọn Tổng Số Lượng Vật Phẩm Có Trong Bể
Thanh Long Siêu Hiếm 1 10
Bạch Hổ Hiếm 2
Chu Tước Cao cấp 3
Huyền Vũ Phổ thông 4

 

- Mỗi vật phẩm trong 4 trận đều có số lượng nhất định, khi huynh/tỷ đạt nhận được đủ số lượng cho phép thì không thể chọn vật phẩm đó vào bể thưởng nữa.

- Khi huynh/tỷ chọn vật phẩm của 4 trận < 10 vật phẩm thì sẽ không thể tiếp tục tham gia sự kiện nữa và sẽ xuất hiện thông báo " Số lượng vật phẩm ít hơn 10 vật phẩm nên không thể tiếp tục tham gia sự kiện.

- Mỗi ngày có 3 lần làm mới miễn phí quà trong bể thưởng (làm mới số lần vào 0:00 mỗi ngày). Sau khi làm mới hết 3 lần miễn phí nếu tiếp tục làm mới thì sẽ tiêu hao lượng vàng nhất định.

Rút thưởng

- Sau khi chọn đủ 10 vật phẩm thì sẽ dùng vàng để tiến hành mở thưởng

- Khi rút thưởng sẽ nhận được 1 vật phẩm/1 lượt rút

- Khi rút ra phần thưởng có trong khoảng thời gian lựa chọn vật phẩm trong các bể, thì sẽ không xuất hiện lại trong vòng này cần tạo mới lại vòng để xuất hiện những vật phẩm này nếu vẫn còn số lần nhận được

- Được đảm bảo 100% sau khi rút 10 lần chắc chắn sẽ nhận toàn bộ phần thưởng mà huynh tỷ đã chọn

- Gồm có 10 lượt rút, mỗi lượt rút vàng sẽ tăng dần lên " X " lần

- Tỷ lệ rút ra vật phẩm giá trị ở các bể thưởng Thanh Long/Bạch Hổ/Chu Tước/Huyền Vũ sẽ khác nhau. Mỗi lần rút thường chắc chắn sẽ nhận được điểm Uy Danh, điểm Uy Danh sẽ thưởng nhiều hơn dựa trên số lượt rút hiện tại. Chi tiết xem bảng bên dưới:

Lần Rút Thứ Điểm Uy Danh Ngẫu Nhiên nhận được
1 1 - 5
2 6 - 10
3 11 - 15
4 16 - 20
5 21 - 25
6 26 - 30
7 31 - 35
8 36 - 40
9 41 - 45
10 46 - 56

 

 

Vang Danh Thiên Hạ

- Sau mỗi lần rút thưởng sự kiện Giang Hồ Kỳ tài. Huynh/Tỷ sẽ được hệ thống tính tích lũy điểm Uy Danh.

 


- Mỗi lần mở thưởng sẽ nhận được điểm Uy Danh nhất định, điểm Uy Danh sẽ được tính vào Bảng Xếp Hạng sau khi kết thúc sự kiện sẽ có phần quà theo hạng trong Bảng Xếp Hạng.

- Sau khi kết thúc sự kiện điểm Uy Danh sẽ được reset lại

- Dựa vào tổng điểm Uy Danh của người chơi nhận được sau mỗi lần rút thưởng, hệ thống sẽ tự động xếp hạng điểm có được của huynh tỷ vào bảng xếp hạng Vang Danh Giang Hồ

- Ở sự kiện này có 2 loại Bảng xếp hạng cụ thể như sau:

+ Bảng Xếp Hạng Cá Nhân (Dựa vào tổng điểm Uy Danh cá nhân của huynh/tỷ xếp hạng). Tối thiểu đạt điểm Uy Danh nhất định thì mới vào Bảng Xếp Hạng được.

+ Bảng Xếp Hạng Bang Hội (Dựa vào tổng điểm Uy Danh của tất cả thành viên trong bang hội để lên Bảng xếp hạng). Tối thiểu  bang hội đạt "điểm Uy Danh nhất định thì mới vào Bảng xếp hạng được.

- Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, nếu huynh/tỷ rời bang thì tổng điểm Uy Danh mà huynh/tỷ cống hiến cho bang hội sẽ bị trừ đi số Uy Danh đó. Điểm Uy Danh của huynh/tỷ sẽ không được cộng vào khi gia nhập bang hội tiếp theo

- Bảng xếp hạng sẽ bao gồm 2 yếu tố sau:

+ Hạng điểm

+ Điểm tối thiểu (Huynh tỷ cần đạt từng mốc điểm tối thiểu mà sự kiện yêu cầu để có thể lên bảng xếp hạng)

-Tại mỗi vị trí trên bảng xếp hạng, hệ thống sẽ kiểm tra hạng điểm, sau đó kiểm tra điểm tối thiểu để phân hạng người chơi. Xem bảng ví dụ bên dưới để hình dung cách thức hoạt động của Bảng xếp hạng.

STT Tên nhân vật Điểm Mô tả
1 Vị trí này còn trống 1000 Vì chưa ai đạt mốc 1000 điểm Uy Danh nên chỉ xếp ở hạng 2 ( mặc dù điểm Uy Danh của user đang cao nhất) và chỉ nhận được phần thưởng hạng 2 nếu không đủ 1000 điểm sau khi kết thúc sự kiện
2 Người hạng 1 200 Người có điểm Uy Danh cao nhất trong khoảng 200-999 điểm thì xếp hạng
hệ thống sẽ tự động chia hạng lấy từ cao đến thấp
3 Vị trí này còn trống 100 Người tiếp theo chưa đủ 100 điểm
4 Vị trí này còn trống 100 Người tiếp theo chưa đủ 100 điểm
5 Người hạng 2 50 Người có điểm cao thứ 2 chưa đạt 100 điểm nên sẽ ở vị trí này

Phần thưởng

Thưởng vòng quay

Trận Tên Vật Phẩm Số Lượng Giới Hạn Quay

Thanh Long

Thiên Đạo Thạch 1 50
Khoáng Thạch Thần Bí 1 100
Ngọc Dạ Minh Châu 1 200
Mảnh Phụng Thiên Chân Khí 1 30
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1 10
Mảnh Huyễn Thế Chân Khí 1 20

Bạch Hổ

Tẩy Tủy Kinh - quyển hạ 1 100
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 1 100
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 1 100
Dịch Cân Kinh - quyển hạ 1 100
Túi Xu (Lớn) 1 200
Túi Bảo Thạch-5 1 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 1 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 1 150
Nguyên Thần Bảo Hạp 1 100

Chu Tước

Linh Thạch Vàng 1 50
Tẩy Luyện Tỏa 1 100
Minh Chủ Lệnh Bài 1 20
Túi Bảo Thạch-3 1 30
Túi Bảo Thạch-4 1 30
Tẩy Tủy Kinh - quyển trung 1 50
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển trung 1 50
Bắc Minh Thần Công - quyển trung 1 50
Dịch Cân Kinh - quyển trung 1 50
Cửu Dương Thần Công - quyển trung 1 50

Huyền Vũ

Túi Xu (Siêu cấp) 1 100
Minh Chủ Lệnh Bài 1 5
Kinh Nghiệm Đan x2 1 100
Thiên Vương Lệnh Bài 1 10
Đá Tẩy Luyện 10 999
Cường Hóa Thạch 10 999
Tử Ngọc II 2 999
Lam Ngọc II 2 999
Yếu Quyết Cổ Phổ 2 999
Tín Vật Môn Phái 2 999
Rương Huyền Thiết 1 100
Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 1 200
Căn Cốt Đan 2 999

 

Thưởng Hạng Cá Nhân

TOP Tên Vật Phẩm Số Lượng

Hạng 1 - tối thiểu nhận uy danh 5000 Uy Danh

Mảnh Thánh Võ Chân Khí 50
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-9 1
Thiên Đạo Thạch 6
Bùa Tẩy Luyện Cam 30

Hạng 2 - tối thiểu nhận uy danh 4000 Uy Danh

Mảnh Bích Lạc Chân Khí 30
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Thiên Đạo Thạch 4

Hạng 3 - tối thiểu nhận uy danh 3000 Uy Danh

Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Thiên Đạo Thạch 3

Hạng 4-10 - tối thiểu nhận uy danh 2000 Uy Danh

Ngọc May Mắn +18 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 10
Khoáng Thạch Thần Bí 10

Hạng 11-20 - tối thiểu nhận uy danh 1500 Uy Danh

Ngọc May Mắn +18 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 8
Khoáng Thạch Thần Bí 8

Hạng 12-50 - tối thiểu nhận uy danh 1000 Uy Danh

Ngọc May Mắn +17 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 1
Ngọc Dạ Minh Châu 6
Khoáng Thạch Thần Bí 6

Hạng 51-100 - tối thiểu nhận uy danh 500 Uy Danh

Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-5 2
Ngọc Dạ Minh Châu 4
Khoáng Thạch Thần Bí 4

Thưởng xếp hạng Bang Hội

TOP Tên Vật Phẩm Số Lượng

Hạng 1 và tổng Uy Danh Bang đạt 10000

Bạc 3000
Túi Bảo Thạch-6 3
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2

Hạng 2 và tổng Uy Danh Bang đạt 7000

Bạc 2000
Túi Bảo Thạch-6 2
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1

Hạng 3 và tổng Uy Danh Bang đạt 5000

Bạc 1000
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2

Hạng 4-6 và tổng Uy Danh Bang đạt 3000

Bạc 500
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 8
Rương Sách Bị Động Linh Thú 1

Hạng 7-10 và tổng Uy Danh Bang đạt 2500

Bạc 500
Túi Bảo Thạch-5 1
Tẩy Luyện Tỏa 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 1

- Những bang hội từ Hạng 1 đến Hạng 10 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mức hạng của bang hội:

Bang hạng Phần thưởng
Hạng 1 và tổng Uy Danh bang đạt xxx Toàn bộ thành viên trong bang nhận thưởng hạng 1
Hạng 2 và tổng Uy Danh bang đạt xxx Toàn bộ thành viên trong bang nhận thưởng hạng 2
Hạng 3 và tổng Uy Danh bang đạt xxx Toàn bộ thành viên trong bang nhận thưởng hạng 3
Hạng 4-6 và tổng Uy Danh bang đạt xxx Toàn bộ thành viên trong bang nhận thưởng hạng 4 - 6
Hạng 7-10 và tổng Uy Danh bang đạt xxx Toàn bộ thành viên trong bang nhận thưởng hạng 7 - 10

 

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,