Sự kiện

[Tuần 247] Tích Lũy Nạp Thẻ

05-06-2024

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.   

- Đợt 1: 3 ngày từ 5h00 ngày 07/06 đến 4h59p ngày 10/06.

- Đợt 2: 4 ngày từ 5h00 ngày 10/06 đến 4h59p ngày 14/06.

Phần thưởng

Đợt 1

Đối với máy chủ: S1 - S300

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL

Mốc 1

5.000

Võ Hồn Tiến Bậc Đan 50
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Khí Bàn - Thái Cực 30

Mốc 2

10.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Trứng Tuyết Miêu 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 8

Mốc 3

15.000

Tụ Linh Đan 3
Khoáng Thạch Thần Bí 7
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Mảnh Thái Cực Song Ngư 60

Mốc 4

35.000

Mảnh Phi Vũ Bộ Pháp 70
Khí Bàn - Tứ Tượng 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1
Thiên Đạo Thạch 5

Mốc 5

55.000

Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Hỏa Phụng Nguyên Thần 100
Thiên Đạo Thạch 8
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2

Đối với máy chủ: S301 - S305

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL

Mốc 1

5.000

Đá Tẩy Luyện 50
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 100
Túi Bảo Thạch-6 1
Tín Vật Môn Phái 30
Bùa Tẩy Luyện Cam 3

Mốc 2

10.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Khí Bàn - Thái Cực 30
Trứng Tử Nguyệt Thố 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Rương Huyền Thiết 5

Mốc 3

15.000

Rương Hộ Thuẫn Cấp 1 10
Yếu Quyết Cổ Phổ 20
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Mảnh Thái Cực Song Ngư 60

Mốc 4

35.000

Mảnh Phi Vũ Bộ Pháp 70
Khoáng Thạch Thần Bí 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Bảo Thạch-7 2
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1

Mốc 5

55.000

Minh Chủ Lệnh Bài 5
Hỏa Phụng Nguyên Thần 100
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1


Đợt 2

Đối với máy chủ: S1 - S300

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL

Mốc 1

5.000

Tụ Linh Đan 2
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Mốc 2

10.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Ngọc Dạ Minh Châu 10

Mốc 3

20.000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Khoáng Thạch Thần Bí 5
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Ngọc Dạ Minh Châu 10

Mốc 4

35.000

Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Mảnh Ngọc Thử Luân Tọa 100
Đá Sinh Lực-7 2
Thiên Đạo Thạch 5

Mốc 5

55.000

Thiên Đạo Thạch 8
Mảnh Càn Khôn Chân Khí 50
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1

Mốc 6

75.000

Tuyệt Thế Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Hỏa Phụng Nguyên Thần 100
Đá Sinh Lực-8 1
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1

Đối với máy chủ: S301 - S305

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL

Mốc 1

5.000

Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Tín Vật Môn Phái 30
Túi Bảo Thạch-6 1
Bắc Minh Thần Công - quyển hạ 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Mốc 2

10.000

Khí Bàn - Thái Cực 50
Căn Cốt Đan 50
Yếu Quyết Võ Học 40
Túi Bảo Thạch-6 2
Yếu Quyết Cổ Phổ 15

Mốc 3

20.000

Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Thẻ Hiệp Khách Doãn Hàm Yên 1
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tử Ngọc III 80

Mốc 4

35.000

Minh Chủ Lệnh Bài 3
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Mảnh Ngọc Thử Luân Tọa 100
Đá Sinh Lực-7 2
Lam Ngọc III 80

Mốc 5

55.000

Khoáng Thạch Thần Bí 5
Mảnh Càn Khôn Chân Khí 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Đá Sinh Lực-8 1
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2

Mốc 6

75.000

Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Hỏa Phụng Nguyên Thần 100
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Đá Sinh Lực-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 25

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.

Chu muội kính bút,