Sự kiện

[Tuần 248] Tích Lũy Tiêu Phí

13-06-2024

Tích Lũy Tiêu Phí

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy tiêu phí vàng đủ điều kiện đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng.

-  Có thể tùy biến thời gian sự kiện, số mốc, giá trị + phần thưởng của mốc.

(Hình ảnh minh họa)

Thời gian

- 4 ngày từ 5h00 ngày 16/06 đến 4h59p ngày 20/06.

Phần thưởng

Đối với máy chủ: S1 - S301

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL

Mốc 1

5.000

Bạc 1500
Ngọc Dạ Minh Châu 5
MảnhBinh Khí Cam 20
Khoáng Thạch Thần Bí 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Mốc 2

10.000

Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Khoáng Thạch Thần Bí 3
Ngọc Dạ Minh Châu 5
Túi Bảo Thạch-6 2
Bạc 3000

Mốc 3

20.000

Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Lam Ngọc III 100
Túi Bảo Thạch-7 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Mảnh Huyễn Thế Chân Khí 20

Mốc 4

35.000

Minh Chủ Lệnh Bài 4
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-7 2
Thiên Đạo Thạch 4

Mốc 5

55.000

Bí Kíp Âm Duy 7
Bạc 4000
Thiên Đạo Thạch 7
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-8 1

Mốc 6

65.000

Thiên Đạo Thạch 10
MảnhBinh Khí Cam 100
Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 2


Đối với máy chủ: S302 - S306

MỐC Vàng tích lũy Vật Phẩm Thưởng SL

Mốc 1

5.000

Bạc 1500
MảnhBinh Khí Cam 20
Túi Bảo Thạch-5 2
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5

Mốc 2

10.000

Tẩy Luyện Tỏa 50
Bạc 3000
Rương Huyền Thiết 7
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 20

Mốc 3

20.000

Thiên Vương Lệnh Bài 3
Mảnh Huyễn Thế Chân Khí 20
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Huyền Thiết 10

Mốc 4

35.000

Khoáng Thạch Thần Bí 5
Tử Ngọc III 100
Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ 15
Túi Bảo Thạch-7 1
Ngọc Dạ Minh Châu 10

Mốc 5

55.000

Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
Túi Bảo Thạch-7 2
Bạc 4000

Mốc 6

65.000

MảnhBinh Khí Cam 100
Khoáng Thạch Thần Bí 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 25
Túi Bảo Thạch-8 1
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

 

Chu muội kính bút,