Sự kiện

Tuyệt Tình Cốc

26-04-2020

Nguyện cùng người vượt qua bao giông bão, đồng hành cùng người đến thế giới bồng lai tiên cảnh ở trần gian. Tuyệt Tình Cốc vẻ đẹp nhân gian cùng Đồng Tâm Kết Nguyện. 

Tuyệt Tình Cốc

Điều Kiện

- Nhân Vật trên cấp 220.

- Chỉ Hiệp Lữ tổ đội 2 người cùng nhau mới có thể tham gia.

Thao Tác

- Tại Giao Diện Chính, nhấn chọn Hiệp Lữ, ở Phụ Bản để mở giao diện Tuyệt Tình Cốc.

Hướng Dẫn

- Nhân Vật sau khi kết  hôn có thể tham gia Phụ Bản Tuyệt Tình Cốc để nhận nguyên liệu tăng trưởng Đồng Tâm Kết là Ngọc Định Tình.

- Sẽ có 6 map mở theo cấp độ tương ứng: 220, 285, 345, 400, 445, 445.

- Mỗi ngày có 1 lượt hoạt động, không tăng điểm sôi nổi.

- Có thể mua thêm lượt Phụ Bản, giá 50 Bạc, hết Bạc dùng Vàng. Tối đa có thể mua thêm 1 lượt, người này mua sẽ tăng thêm lượt cho người còn lại.

- Phần thưởng phụ bản: Xu, Kinh nghiệm, Hoa Hồng, Ngọc Định Tình.

Đồng Tâm Kết

Điều Kiện

- Nhân Vật trên cấp 220 đã Kết Hôn.

Thao Tác

- Tại Giao Diện Chính, chọn Hiệp Lữ, Đồng Tâm Kết để mở giao diện Đồng Tâm Kết.

Hướng Dẫn 

- Nhân vật đạt 220 sẽ mở ra tính năng Đồng Tâm Kết.

- Dùng Ngọc Định Tình để tăng điểm Kinh nghiệm cho Đồng Tâm Kết.

- Đồng Tâm Kết được chia thành 10 bậc, mỗi bậc gồm 10 sao.

+ Khi đạt đủ Kinh Nghiệm sẽ tăng sao, mỗi bậc sao đều tăng trưởng chỉ số của Đồng Tâm Kết.

+ Khi đạt đủ 10 sao sẽ tăng sang bậc kế tiếp.

- Ngọc Định Tình có thể nhận được thông qua Phụ Bản Tuyệt Tình Cốc, PVP Hiệp Lữ và 1 số event.