Sự kiện

Vạn Hồn Huyết Chiến

06-01-2022

Phạm vi

- Tất cả máy chủ

Thời gian

- Bắt đầu: 5:00 ngày 07/01/2022

- Kết thúc: 4:59 ngày 14/01/2022

Đăng nhập nhận quà

- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng

- Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau

Quà thưởng đăng nhập

Mốc ngày Vật phẩm Số lượng
1 Vạn Hồn Phiên 1
Bạc 49
2 Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 5
Xu 9999
3 Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 9
Bạc 99
4 Vạn Hồn Phiên 1
Xu 19999
5 Túi Bảo Thạch-2 1
Bạc 149
6 Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 5
Rương Ngũ Hành Ấn 9
7 Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 10
Kinh Nghiệm Đan x3 1
Bạc 199

Thu Thập Đổi Quà

   Đổi quà: Đánh quái thu thập 4 loại nguyên liệu để đổi quà ingame.

- Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện.

- Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể ghép được nhiều vật phẩm giá trị

Vật phẩm sự kiện

Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập
Giấy Vẽ Bùa Hoa Tuyết, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Huyết Dược Chuông Vàng, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Long Hồn Bít Tất Noel, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb... có tỉ lệ rớt cao
Vạn Hồn Phiên Cây Thông Noel, gom đủ nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng

Ghép quà sự kiện

Vật phẩm Công thức ghép Số lượng Thuộc tính Giới hạn đổi
Quà Vạn Hồn Huyết Chiến Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + Long Hồn *2 + Vạn Hồn Phiên *2 1 Khóa 2500 lần
Quà Võ Hồn Giấy Vẽ Bùa *1 + Huyết Dược *1 + Long Hồn *1 + Vạn Hồn Phiên *1 1 Khóa 500 lần
Yếu Quyết Cổ Phổ Giấy Vẽ Bùa *15 + Huyết Dược *15 + Long Hồn *15 + Vạn Hồn Phiên *1 1 Khóa 50 lần
Võ Hồn Tiến Bậc Đan Giấy Vẽ Bùa *10 + Huyết Dược *10 + Long Hồn *10 1 Khóa 50 lần
Võ Hồn Kinh Nghiệm Đan II Giấy Vẽ Bùa *10 + Huyết Dược *10 + Long Hồn *10 1 Khóa 10 lần
Yếu Quyết Võ Học Giấy Vẽ Bùa *10 + Huyết Dược *10 + Long Hồn *10 1 Khóa 30 lần
Tín Vật Môn Phái Giấy Vẽ Bùa *10 + Huyết Dược *10 + Long Hồn *10 2 Khóa 20 lần
Bùa Tẩy Luyện Cam Giấy Vẽ Bùa *10 + Huyết Dược *10 + Long Hồn *10 1 Khóa 5 lần
Linh Thạch Vàng Giấy Vẽ Bùa *5 + Huyết Dược *5 + Long Hồn *5 1 Khóa 10 lần
Khí Bàn - Thái Cực Giấy Vẽ Bùa *4 + Huyết Dược *4 + Long Hồn *4 1 Khóa 25 lần
Đá Chúc Phúc Lớn Giấy Vẽ Bùa *3 + Huyết Dược *3 + Long Hồn *3 1 Khóa 10 lần
Tử Thủy Tinh Giấy Vẽ Bùa *3 + Huyết Dược *3 + Long Hồn *3 1 Khóa 50 lần
Đá Dung Luyện Giấy Vẽ Bùa *3 + Huyết Dược *3 + Long Hồn *3 1 Khóa 50 lần
Túi Bảo Thạch-3 Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + Long Hồn *2 1 Khóa 50 lần
Kinh Nghiệm Đan x3 Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 1 Khóa 5 lần
Tẩy Luyện Tỏa Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 1 Khóa 50 lần
Đá Tẩy Luyện Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 1 Khóa 100 lần
Đá Bảy Màu Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 1 Khóa 50 lần
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 1 Khóa 100 lần
Cường Hóa Thạch Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 1 Khóa 100 lần
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan Giấy Vẽ Bùa *1 + Huyết Dược *1 1 Khóa 100 lần
Nguyên Khí Giấy Vẽ Bùa *1 + Huyết Dược *1 100 Khóa 50 lần
Rương Ngũ Hành Ấn Giấy Vẽ Bùa *1 + Huyết Dược *1 1 Khóa 50 lần
Bạc Giấy Vẽ Bùa *2 + Huyết Dược *2 + + Long Hồn *1 10 Khóa 1500 lần

Quà Thưởng Tích Nạp

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn

Quà thưởng tích nạp

Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng
1500 Khí Bàn - Tam Tài 10
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Đá Tẩy Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 20
3500 Tử Ngọc III 30
Túi Bảo Thạch-5 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tụ Linh Đan 3
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 30
7000 Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Bảo Thạch-6 1
Yếu Quyết Cổ Phổ 30
Trứng Hiệp Lang 2
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 50
15000 Tử Ngọc III 30
Tụ Linh Đan 4
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 100
35000 Yếu Quyết Cổ Phổ 40
Thiên Vương Lệnh Bài 4
Túi Bảo Thạch-7 2
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 150
65000 Tụ Linh Đan 5
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-8 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 200
100000 Yếu Quyết Cổ Phổ 60
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Đá Công Kích-8 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 30
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 300
150000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Yếu Quyết Cổ Phổ 50
Đá Công Kích-9 1
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 400
200000 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Đá Công Kích-9 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 40
Túi Sự Kiện Vạn Hồn Huyết Chiến 600

Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,