Sự kiện

Võ Lâm Chung Sức Tuần 150

27-07-2022

Rất nhiều vật phẩm hấp dẫn đang chờ đón quý Huynh/Tỷ, cùng muội khám phá ngay sự kiện Võ Lâm Chung Sức tuần 150 có gì đặc biệt nhé!

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 29/07/2022

- Kết thúc: 04:59 ngày 05/08/2022

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

     + Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

     + Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Nếu có 1 người chơi trước đó chưa nạp, nhưng cống hiến của máy chủ đã đạt mốc 5,6,7… thì khi người chơi đó nạp tiền sẽ nhận được toàn bộ số quà đã kích hoạt cho toàn máy chủ. (Chỉ cần trong thời gian sự kiện là được)

(Hình ảnh minh họa)

S1 - S204

Mốc cống hiến Tên Vật Phẩm Số lượng Đơn Giá Thành Tiền
20,000 Tín Vật Môn Phái 20 10 200
Rương Ngũ Hành Ấn 10 10 100
Yếu Quyết Võ Học 30 80 2400
Căn Cốt Đan 20 15 300
Đá Dung Luyện 10 15 150
30,000 Tín Vật Môn Phái 30 10 300
Tẩy Luyện Tỏa 10 30 300
Rương Ngũ Hành Ấn 20 10 200
Yếu Quyết Võ Học 35 80 2800
Rương Huyền Thiết 1 750 750
50,000 Tín Vật Môn Phái 35 10 350
Tẩy Luyện Tỏa 25 30 750
Đá Dung Luyện 20 15 300
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2 250 500
Căn Cốt Đan 15 15 225
100,000 Tín Vật Môn Phái 40 10 400
Bùa Tẩy Luyện Cam 5 650 3250
Tẩy Luyện Tỏa 30 30 900
Bạc 500 1 500
Rương Huyền Thiết 2 750 1500
150,000 Đá Bảy Màu 40 30 1200
Tụ Linh Đan 2 1000 2000
Yếu Quyết Võ Học 40 80 3200
Đá Dung Luyện 30 15 450
Túi Bảo Thạch-5 1 1620 1620
250,000 Tẩy Luyện Tỏa 50 30 1500
Linh Thạch Vàng 5 450 2250
Bùa Tẩy Luyện Cam 7 650 4550
Căn Cốt Đan 50 15 750
Túi Bảo Thạch-6 1 4860 4860
350,000 Tín Vật Môn Phái 50 10 500
Bùa Tẩy Luyện Cam 10 650 6500
Túi Bảo Thạch-6 1 4860 4860
Tụ Linh Đan 3 1000 3000
Linh Thạch Vàng 15 450 6750
550,000 Căn Cốt Đan 50 15 750
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2 1000 2000
Khí Bàn - Ngũ Hành 20 360 7200
Bùa Tẩy Luyện Cam 15 650 9750
Tụ Linh Đan 4 1000 4000

S205 - S209

Mốc cống hiến Item Số lượng
 20,000 Tín Vật Môn Phái 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Yếu Quyết Võ Học 30
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
30,000 Tín Vật Môn Phái 25
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Yếu Quyết Võ Học 35
Kiếm Hồn Thạch 50
 50,000 Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 5
Rương Bí Kíp 3
Tín Vật Môn Phái 30
100,000 Tín Vật Môn Phái 35
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Rương Tâm Pháp 10
 150,000 Đá Tẩy Luyện 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Yếu Quyết Võ Học 40
Rương Tinh Thiết 5
Túi Bảo Thạch-5 1
 250,000 Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Túi Bảo Thạch-5 2
 350,000 Tín Vật Môn Phái 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Túi Bảo Thạch-6 1
Rương Huyền Thiết 5
Yếu Quyết Cổ Phổ 30
 450,000 Tụ Linh Đan 3
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Khí Bàn - Tứ Tượng 20

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng

- Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu Ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Giả Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm.

Thời điểm hệ thống sẽ ghi nhận Vàng nạp sự kiện được tính khi nhân vật online nhận Vàng. Đại hiệp cần cho nhân vật online trong game tại thời điểm nạp Vàng.

(Hình ảnh minh họa)

S1 - S200

TOP

Tên vật phẩm

Số lượng
1 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-9 1
Tuyệt Thế Lệnh Bài 3
Thánh Quang Long Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
Thánh Quang Long Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-8 2
3 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thánh Quang Long Nguyên Thần 60
Túi Bảo Thạch-8 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +18 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-7 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +18 1
Trứng Hiệp Lang 2
Tẩy Luyện Tỏa 20
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-6 2

S201 - S205

TOP Tên Vật Phẩm Số Lượng
1 Ngoại Trang Kinh Hồng (14 Ngày) 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 3
Thánh Quang Long Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
2 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thánh Quang Long Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-7 2
3 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thánh Quang Long Nguyên Thần 60
Túi Bảo Thạch-7 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +17 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 60
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-6 3
11 - 30 Ngọc May Mắn +17 1
Căn Cốt Đan 55
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Túi Bảo Thạch-6 2

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,