Sự kiện

Võ Lâm Chung Sức Tuần 159

29-09-2022

Rất nhiều vật phẩm hấp dẫn đang chờ đón quý Huynh/Tỷ, cùng muội khám phá ngay sự kiện Võ Lâm Chung Sức tuần 159 có gì đặc biệt nhé!

Thời gian

- Bắt đầu: 05:00 ngày 30/09/2022

- Kết thúc: 04:59 ngày 07/10/2022

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

     + Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

     + Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Nếu có 1 người chơi trước đó chưa nạp, nhưng cống hiến của máy chủ đã đạt mốc 5,6,7… thì khi người chơi đó nạp tiền sẽ nhận được toàn bộ số quà đã kích hoạt cho toàn máy chủ. (Chỉ cần trong thời gian sự kiện là được)

(Hình ảnh minh họa)

S1 - S213

Mốc cống hiến Vật Phẩm Số Lượng
20,000 Tín Vật Môn Phái 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Yếu Quyết Võ Học 30
Căn Cốt Đan 20
Đá Dung Luyện 10
30,000 Tín Vật Môn Phái 30
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Yếu Quyết Võ Học 35
Rương Huyền Thiết 1
50,000 Tín Vật Môn Phái 35
Tẩy Luyện Tỏa 25
Đá Dung Luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
Căn Cốt Đan 15
100,000 Tín Vật Môn Phái 40
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 2
150,000 Đá Bảy Màu 40
Tụ Linh Đan 2
Yếu Quyết Võ Học 40
Đá Dung Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
250,000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Linh Thạch Vàng 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Căn Cốt Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
350,000 Tín Vật Môn Phái 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Túi Bảo Thạch-6 1
Tụ Linh Đan 3
Linh Thạch Vàng 15
550,000 Căn Cốt Đan 50
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Khí Bàn - Ngũ Hành 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Tụ Linh Đan 4

S214 - S218

Mốc cống hiến Vật Phẩm Số lượng
20,000 Tín Vật Môn Phái 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Yếu Quyết Võ Học 30
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Mảnh Ngoại Trang Tím 5
30,000 Tín Vật Môn Phái 25
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Yếu Quyết Võ Học 35
Kiếm Hồn Thạch 50
50,000 Mảnh Ngoại Trang Tím 10
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 5
Rương Bí Kíp 3
Tín Vật Môn Phái 30
100,000 Tín Vật Môn Phái 35
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Rương Tâm Pháp 10
 150,000 Đá Tẩy Luyện 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Yếu Quyết Võ Học 40
Rương Tinh Thiết 5
Túi Bảo Thạch-5 1
250,000 Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Yếu Quyết Cổ Phổ 25
Túi Bảo Thạch-5 2
350,000 Tín Vật Môn Phái 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Túi Bảo Thạch-6 1
Rương Huyền Thiết 5
Yếu Quyết Cổ Phổ 30
450,000 Tụ Linh Đan 3
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 2
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Khí Bàn - Tứ Tượng 20

 

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng

- Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu Ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Giả Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm.

Thời điểm hệ thống sẽ ghi nhận Vàng nạp sự kiện được tính khi nhân vật online nhận Vàng. Đại hiệp cần cho nhân vật online trong game tại thời điểm nạp Vàng.

(Hình ảnh minh họa)

S1 -S213

TOP Vật Phẩm Số lượng
1 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 2
Túi Bảo Thạch-9 1
Tuyệt Thế Lệnh Bài 3
Thiên Hồ Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Túi Ngọc May Mắn VIP Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Tuyệt Thế Lệnh Bài 2
Thiên Hồ Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-8 2
3 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 3
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thiên Hồ Nguyên Thần 60
Túi Bảo Thạch-8 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +18 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Tẩy Luyện Tỏa 30
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-7 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +18 1
Trứng Hiệp Lang 2
Tẩy Luyện Tỏa 20
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Túi Bảo Thạch-6 2

S214 - S218

TOP Vật Phẩm Số lượng
1 Thông Linh Sư (7 Ngày) 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 3
Thiên Hồ Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
2 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Thiên Hồ Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-7 2
3 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Thiên Hồ Nguyên Thần 60
Túi Bảo Thạch-7 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +17 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 60
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-6 3
11 - 30 Ngọc May Mắn +17 1
Căn Cốt Đan 55
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Túi Bảo Thạch-6 2

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,