Sự kiện

Võ lâm chung sức tuần 55

30-08-2020

Hòa nhịp cùng phiên bản mới. Võ lâm Chung Sức tuần này sẽ không làm nhân sĩ võ lâm thất vọng với vô vàn phần thưởng đang chờ đón.

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 05:00 ngày 02/10/2020

Kết thúc: 04:59 ngày 09/10/2020

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà các mốc tích lũy thấp.

(Hình ảnh minh họa)

Mốc cống hiến Vật phẩm Số lượng
20,000 Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Bạc 100
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 15
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 5
30,000 Đá Tẩy Luyện 20
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bạc 200
Kiếm Hồn Thạch 20
50,000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 10
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 20
100,000 Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Tẩy Luyện Tỏa 30
Tham Lang Binh Khí (7 ngày) 1
Rương Huyền Thiết 1
150,000 Cường Hóa Thạch 30
Cửu Dương Thần Công - quyển hạ 5
Rương Sách Bị Động Linh Thú 2
Căn Cốt Đan 20
Túi Bảo Thạch-4 1
250,000 Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Bạc 500
Túi Bảo Thạch-5 1
350,000 Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 4
Túi Bảo Thạch-5 2
Cường Hóa Thạch 50
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
550,000 Đá Tẩy Luyện 200
Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-6 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Trứng Hiệp Lang 2

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng

-  Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu Ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Giả Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm

(Hình ảnh minh họa)

 

TOP Vật phẩm Số lượng
1 Ngọc May Mắn +19 1
Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Linh Thố Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Ngọc May Mắn +18 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Minh Chủ Lệnh Bài 4
Linh Thố Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-7 1
3 Ngọc May Mắn +17 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Túi Bảo Thạch-6 2
4 - 10 Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Túi Bảo Thạch-6 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +14 1
Đá Tẩy Luyện 50
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Túi Bảo Thạch-5 1

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,