Sự kiện

Võ Lâm Chung Sức Tuần 99

20-05-2021

Võ lâm Chung Sức tuần này sẽ không làm nhân sĩ võ lâm thất vọng với vô vàn phần thưởng đang chờ đón.

( Hình ảnh minh họa )

Toàn bộ máy chủ

Thời gian

Bắt đầu: 05:00 ngày 06/08/2021

Kết thúc: 04:59 ngày 13/08/2021

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia.

- Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm)

- Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại:

+ Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện.

+ Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được.

- Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Võ Lâm Chung Sức và Vương Gia Hào Phú.

Võ Lâm Chung Sức

- Sự kiện Võ Lâm Chung Sức chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó.

- Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà các mốc tích lũy thấp.

(Hình ảnh minh họa)


S1 - S153

Mốc cống hiến Vật phẩm Số lượng
              20,000 Đá Tẩy Luyện 20
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Nguyên Khí 1000
Căn Cốt Đan 20
Đá Dung Luyện 10
              30,000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 10
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Nguyên Khí 1000
Rương Huyền Thiết 1
              50,000 Đá Tẩy Luyện 40
Tẩy Luyện Tỏa 20
Đá Dung Luyện 20
Bùa Tẩy Luyện Vàng 2
Căn Cốt Đan 15
             100,000 Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tẩy Luyện Tỏa 30
Bạc 500
Rương Huyền Thiết 1
             150,000 Đá Bảy Màu 40
Tụ Linh Đan 1
Nguyên Khí 1500
Đá Dung Luyện 30
Túi Bảo Thạch-5 1
             250,000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Linh Thạch Vàng 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 50
Túi Bảo Thạch-6 1
             350,000 Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Túi Bảo Thạch-6 1
Tụ Linh Đan 2
Linh Thạch Vàng 15
             550,000 Căn Cốt Đan 50
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Tụ Linh Đan 5
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Trứng Tử Nguyệt Thố 2


S154 - S158

Mốc cống hiến Vật phẩm Số lượng
                                                20,000 Đá Tẩy Luyện 15
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Nguyên Khí 500
Hiệp Khách Tiến Bậc Đan 50
Mảnh Ngoại Trang Tím 3
                                                30,000 Đá Tẩy Luyện 30
Tẩy Luyện Tỏa 15
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Nguyên Khí 800
Kiếm Hồn Thạch 50
                                                50,000 Mảnh Ngoại Trang Tím 7
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Tâm Pháp 5
Rương Bí Kíp 2
Bộ Pháp Tiến Bậc Đan 50
                                               100,000 Đá Tẩy Luyện 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Kinh Nghiệm Bát Quái (8000) 20
Rương Tâm Pháp 10
                                               150,000 Đá Tẩy Luyện 80
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Tam Hợp Kiếm (7 Ngày) 1
Rương Tinh Thiết 5
Túi Bảo Thạch-4 1
                                               250,000 Đá Tẩy Luyện 100
Tẩy Luyện Tỏa 50
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Chiến Hồn Binh Khí (7 ngày) 1
Túi Bảo Thạch-5 1
                                               350,000 Đá Tẩy Luyện 150
Bùa Tẩy Luyện Cam 7
Túi Bảo Thạch-5 2
Rương Huyền Thiết 3
Rương Tâm Pháp 20
                                               450,000 Tụ Linh Đan 3
Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú 1
Túi Bảo Thạch-6 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Trứng Hiệp Lang 2

Vương Gia Hào Phú

- Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ.

- Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng

-  Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.

* Lưu Ý: Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Vương Giả Hào Phú, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm.

Thời điểm hệ thống sẽ ghi nhận Vàng nạp sự kiện được tính khi nhân vật online nhận Vàng. Đại hiệp cần cho nhân vật online trong game tại thời điểm nạp Vàng.

(Hình ảnh minh họa)

S1 - S153

Top Vật phẩm Số lượng
1 Ngoại Trang Kinh Hồng (14 Ngày) 1
Túi Bảo Thạch-9 1
Truyền Thuyết Lệnh Bài 3
Bạch Hùng Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 20
2 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
Truyền Thuyết Lệnh Bài 2
Bạch Hùng Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-8 2
3 Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Truyền Thuyết Lệnh Bài 1
Bạch Hùng Nguyên Thần 60
Túi Bảo Thạch-8 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +16 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Đá Tẩy Luyện 100
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Túi Bảo Thạch-7 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +15 2
Trứng Hiệp Lang 2
Tẩy Luyện Tỏa 20
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-6 2

S154 - S158

Top Vật pham Số lượng
1 Ngoại Trang Kinh Hồng (14 Ngày) 1
Túi Bảo Thạch-8 1
Minh Chủ Lệnh Bài 3
Linh Thố Nguyên Thần 120
Bùa Tẩy Luyện Cam 15
2 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Minh Chủ Lệnh Bài 2
Linh Thố Nguyên Thần 80
Túi Bảo Thạch-7 2
3 Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 8
Minh Chủ Lệnh Bài 1
Linh Thố Nguyên Thần 40
Túi Bảo Thạch-7 1
4 - 10 Ngọc May Mắn +15 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 5
Căn Cốt Đan 60
Thiên Vương Lệnh Bài 3
Túi Bảo Thạch-6 1
11 - 30 Ngọc May Mắn +14 1
Căn Cốt Đan 50
Thiên Vương Lệnh Bài 2
Bùa Tẩy Luyện Cam 3
Túi Bảo Thạch-5 2

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,