Tin tức

Hiệp Khách Tinh Anh

15-04-2021

Hiệp Khách Mới Xuất Chiến - Bá vương Đồng Hành

Hiệp Khách Dương Thiết Tâm

Yêu cầu và điều kiện kích hoạt

- Kích hoạt lần 1: Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm *1

- Kích hoạt lần 2: Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm *3

- Kích hoạt lần 3: Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm *5

- Kích hoạt lần 4: Thẻ Hiệp Khách Dương Thiết Tâm *7

Tóm tắt kỹ năng

Tên skill

Mô tả sơ

Đánh thường

Đánh thường 1 hit gây sát thương AOE hình quạt phía trước

Địa Hoàn Thương

Tấn công liên tục tựa nhiều đòn thương từ dưới đất lên 2 hit, đồng thời trói chân kẻ địch trong 4 giây

Tam Hỏa Luân

Dùng vòng tròn sau lưng tấn công, tỏa ra 3 nhánh về trước, gây sát thương hình quạt 3 đòn liên tục

Hiệp Khách Hàm Yên

Yêu cầu và điều kiện kích hoạt

- Kích hoạt lần 1: Thẻ Hiệp KHách Doãn Hàm Yên *1

- Kích hoạt lần 2: Thẻ Hiệp KHách Doãn Hàm Yên *3

- Kích hoạt lần 3: Thẻ Hiệp KHách Doãn Hàm Yên *5

- Kích hoạt lần 4: Thẻ Hiệp KHách Doãn Hàm Yên *7

Tóm tắt kỹ năng

Tên skill

Mô tả sơ

Đánh thường

Tấn công đơn thể 1 mục tiêu tầm xa có đường đạn

Bích Hải Triều Sinh

Tỏa ra nhiều lốc xoáy gây sát thương lên kẻ địch xung quanh 3 hit

Phong Uyển Tàn Tuyết

Tung băng chưởng về kẻ địch, gây sát thương hình quạt phía trước 2 hit, đóng băng kẻ địch trong 4 giây

Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,