Tin tức

Lĩnh Hội Chân Nguyên

15-04-2021

Sở hữu năng lực hộ thể phi phàm, Chân Nguyên sẽ là tính năng giúp các Đại Hiệp có thân thể bất khả xâm phạm, gia tăng sức mạnh cực khủng!

Chân Nguyên có gì hấp dẫn mà ai cũng mong muốn có?

Điều kiện

- Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 330 trở lên

Giới thiệu tính năng

- Chân Nguyên tương tự như một loại trang bị hay phụ trang, có thể sử dụng, tháo gỡ, thay thế loại khác, giúp tăng chỉ số thuộc tính cho nhân vật.

- Chân Nguyên cũng được chia theo màu phẩm tương tự trang bị (tím, vàng, cam, đỏ). Phẩm chất càng cao thì chỉ số thuộc tính cơ bản cũng cao hơn.

- Khi Chân Nguyên nhận được vào túi đồ cũng sẽ có thuộc tính tẩy luyện được phát sinh thêm và có thể chuyển thuộc tính tẩy luyện ở Chân Nguyên này sang loại Chân Nguyên khác.

- Chân Nguyên được chia thành nhiều bậc, yêu cầu nhân vật đạt đúng cấp độ mới có thể trang bị.

- Chân Nguyên có thể nhận được thông qua tính năng Tu luyện-Tịnh Tâm.

- Tu luyện cần sử dụng Nguyên Khí. Bậc chân nguyên càng cao, yêu cầu Nguyên Khí để tu luyện càng nhiều và giới hạn tăng cấp kỹ năng càng cao.

- Chân Nguyên đạt phẩm chất Cam trở lên có xác suất nhận được kỹ năng đặc biệt.

- Chân Nguyên không sử dụng có thể Luyện Hóa để nhận lại Nguyên Khí, số lượng Nguyên Khí thu hồi tùy theo phẩm chất.

Tịnh Tâm

- Là hoạt động để nhận được Nguyên Khí.

- Mỗi ngày được 1 Lượt Tịnh Tâm (Ở mục Hoạt Động -> Ngày -> Tịnh Tâm).

- Nguyên Khí nhận được dựa trên trạng thái Tịnh tâm và tầng Khí Hải.

+ Trạng thái Tịnh Tâm gồm: Tâm Phù Khí Táo > Tâm Bình Khí Hòa > Tâm Tĩnh Như Thủy > Tâm Vô Bàng Vụ > Vật Ngã Lưỡng Phong.

+ Mỗi trạng thái sẽ có tỉ lệ xuất hiện trạng thái khác nhau.

Lưu ý:

- Trong lúc Tịnh Tâm nếu thao tác di chuyển nhân vật sẽ hủy bỏ trạng thái Tịnh Tâm và mất lượt Tịnh Tâm của ngày hôm đó.

Tu Luyện

- Khi thu thập đủ số lượng Nguyên Khí có thể tiến hành Tu Luyện Linh Khí.

- Chân Nguyên bậc càng cao, nguyên liệu Nguyên Khí yêu cầu càng tăng thêm.

- Khi Tu luyện, có tỉ lệ nhận được Chân Nguyên phẩm chất cao.

- Ngoài ra, người chơi có thể dùng vật phẩm đặc biệt Tụ Linh Đan, dùng để chắc chắn chế tạo ra chân nguyên phẩm chất cao nhất.

- Số lượng Tụ Linh Đan tiêu hao tùy thuộc vào cấp bậc của Linh Khí khi Tu Luyện

- Chân Nguyên sau khi được Tu luyện sẽ cho vào túi đồ của người chơi.

- Khi đạt đến Khí Hải nhất định sẽ mở ra bậc Tu Luyện Linh Khí cao hơn, cụ thể như sau:

Tầng Khí Hải

Bậc Linh Khí

1

Thái Cực Linh Khí

9

Lưỡng Nghi Linh Khí

17

Tam Tài Linh Khí

25

Tứ Tượng Linh Khí

33

Ngũ Hành Linh Khí

Khí Hải

- Đột phá tầng Khí Hải sẽ tăng chỉ số thuộc tính cho nhân vật.

- Để nâng kinh nghiệm đột phá cảnh giới cần sử dụng vật phẩm Khí Bàn. Mỗi tầng Khí Hải khác nhau yêu cầu các loại vật phẩm Khí Bàn khác nhau.

- Mặc định Tầng Khí hải ban đầu là 1. Tầng Khí Hải càng cao thì sẽ mở Tu luyện Chân nguyên mới.

- Có 5 tầng Khí Hải như sau:

+ Tầng Thái Cực: tiêu hao Khí Bàn – Thái Cực.

+ Tầng Lưỡng Nghi: tiêu hao Khí Bàn – Lưỡng Nghi.

+ Tầng Tàm Tài: tiêu hao Khí Bàn – Tam Tài.

+ Tầng Tứ Tượng: tiêu hao Khí Bàn – Tứ Lượng.

+ Tầng Ngũ Hành: tiêu hao Khí Bàn – Ngũ Hành.

Truyền Thừa

- Có thể tiến hành chuyển các dòng thuộc tính ngẫu nhiên từ Chân Nguyên này sang Chân Nguyên khác (tương tự tẩy luyện Bảo Vật).

- Những Linh Khí không sử dụng có thể Luyện Hóa để tiến hành phân giải Linh Khí sẽ nhận lại Nguyên Khí tùy thuộc phẩm chất của Linh Khí.

Tham Ngộ

- Chân Nguyên có kỹ năng, có thể dùng Chân Nguyên khác không được sử dụng để làm nguyên liệu tăng cấp.

- Tùy thuộc vào cấp bậc, phẩm chất của Linh Khí mà điểm EXP nhận được khác nhau.

- Cấp độ kỹ năng phụ thuộc vào cấp bậc của Chân Nguyên đang sở hữu.

- Ngoài ra, còn có thể tiến hành Tẩy Kỹ Năng của Linh Khí đang được trang bị trên nhân vật.

+ Khi Tẩy Luyện Kỹ Năng sẽ tiêu hao 200 Bạc.

+ Cấp bậc của kỹ năng đang trang bị sẽ được kế thừa sang kỹ năng mới.

Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,