Tin tức

Tăng Cấp Giới Hạn Vip

26-04-2021

Đột Phá Cấp Vip - Sức Mạnh Toàn Năng

Tăng giới hạn VIP lên VIP 15

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13

VIP 14

VIP 15

Phúc Lợi VIP

Cấp VIP

Vật Phẩm

Số lượng

1

Rương Ngũ Hành Ấn

1

2

Rương Ngũ Hành Ấn

2

Kinh Nghiệm Bát Quái (1000)

1

3

Bạc

20

Rương Ngũ Hành Ấn

3

Kinh Nghiệm Bát Quái (2000)

1

4

Bạc

30

Rương Ngũ Hành Ấn

5

Kinh Nghiệm Bát Quái (3000)

1

5

Bạc

50

Rương Ngũ Hành Ấn

7

Rương Tâm Pháp

7

Kinh Nghiệm Bát Quái (3000)

2

6

Bạc

60

Rương Ngũ Hành Ấn

9

Rương Tâm Pháp

9

Kinh Nghiệm Bát Quái (3000)

3

7

Bạc

80

Rương Ngũ Hành Ấn

15

Rương Tâm Pháp

15

Chân Khí Đan

2

8

Bạc

100

Rương Ngũ Hành Ấn

19

Nguyên Khí

50

Chân Khí Đan

3

9

Bạc

120

Rương Tâm Pháp

30

Nguyên Khí

80

Chân Khí Đan

4

Bùa Tẩy Luyện Vàng

1

10

Bạc

150

Đá Tẩy Luyện

30

Chân Khí Đan

5

Nguyên Khí

100

Bùa Tẩy Luyện Vàng

2

11

Bạc

180

Đá Tẩy Luyện

35

Chân Khí Đan

6

Nguyên Khí

120

Bùa Tẩy Luyện Vàng

3

12

Bạc

200

Đá Tẩy Luyện

40

Chân Khí Đan

7

Nguyên Khí

150

Bùa Tẩy Luyện Cam

1

13

Bạc

250

Đá Tẩy Luyện

45

Chân Khí Đan

8

Nguyên Khí

180

Bùa Tẩy Luyện Cam

2

14

Bạc

300

Đá Tẩy Luyện

50

Chân Khí Đan

9

Nguyên Khí

200

Bùa Tẩy Luyện Cam

3

15

Bạc

350

Đá Tẩy Luyện

70

Chân Khí Đan

10

Tụ Linh Đan

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

4

Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,