Tin tức

Tăng Cấp Ngoại Trang

15-04-2021

Tăng Cấp Ngoại Trang - Ảo hóa

Nội dung

- Người chơi sau khi đã mở khóa ngoại trang, ảo hóa có thể tiếp tục dùng các item mảnh để tăng cấp, nhận thêm chỉ số thuộc tính.

- Các tính năng có thể tiếp tục tăng cấp sau khi kích hoạt:

+ Hộp Kiếm.

+ Ngoại Trang.

+ Bộ Pháp.

Tùy thuộc vào loại ngoại trang, ảo hóa sẽ yêu cầu các mảnh trang bị tương ứng. Tăng cấp ngoại trang-ảo hóa cấp 1 lên đến cấp 100

Tăng cấp Hộp Kiếm

- Các Hộp Kiếm sau có thể tiến hành tăng cấp: Tối Thượng-Kiếm Hạp, Tiểu Thố Trang Sức, Uyên Ương Trang Sức, Chiêu Tài Trang Sức, Đại Thánh Chiến Kỳ, Tử Thần Phi Phong, Tử Viêm Phi Phong, Hắc Ngân Phi Phong, Kim Ngư Phi Phong, Phượng Hoàng Phi Phong, Cờ Chiến Thắng, Tam Hợp Kiếm, Thái Cực Song Ngư, Hắc Tinh Song Kiếm, Thanh Sương Song Kiếm, Huyết Ảnh Kiếm, Đại Cát Đại Lợi.

- Một số hình ảnh tăng cấp Hộp Kiếm:

Tăng cấp Ngoại Trang

- Phần ngoại trang sẽ được chia ra làm 2 mục: là tăng cấp Trang Phục và tăng cấp Vũ Khí.

+ Các Trang Phục sau có thể tiến hành tăng cấp: Ngoại trang Liệt Diễm, Ngoại trang Phong Thần, Ngoại trang Thất Sát, Ngoại trang Vấn Thiên, Ngoại trang Vô Thường, Ngoại trang U Minh, Ngoại trang Ngoại Đạo, Ngoại trang Chiến Hồn, Ngoại trang Hàng Long, Ngoại trang Quỷ Y, Ngoại trang Tuyệt Thế, Ngoại trang U Hoàng, Ngoại trang Tiêu Dao, Ngoại trang Cưới, Ngoại trang Kinh Hồng

+ Một số hình ảnh tăng cấp Trang Phục:

+ Các Vũ Khí sau có thể tiến hành tăng cấp: Quân Tử Binh Khí, Chân Vũ Binh Khí, Tham Lang Binh Khí, Thất Sát Binh Khí, Vấn Thiên Binh Khí, Tử Điện Binh Khí, Cửu U Binh Khí, Thiên Mệnh Binh Khí, Chiến Hồn Binh Khí, Tuyệt Thế Binh Khí, U Hoàng Binh Khí, Tiêu Dao Binh Khí.

+ Một số hình ảnh tăng cấp Vũ Khí:

Tăng cấp Bộ Pháp

- Các Bộ Pháp sau có thể tiến hành tăng cấp: Phong Hoa Bộ Pháp, Kim Vũ Bộ Pháp, Mặc Vũ Bộ Pháp, Băng Tâm Bộ Pháp, Tuyết Liên Bộ Pháp, Vân Dao Bộ Pháp, Điệp Vũ Bộ Pháp, Hàng Long Bộ Pháp, Lưu Tinh Bộ Pháp, Trảm Ma Bộ Pháp, Diệp Liên Bộ Pháp, Hắc Ám Bộ Pháp, Nguyệt Ảnh Bộ Pháp, Phi Vũ Bộ Pháp, Kim Tiền Bộ Pháp, Hư Vô Bộ Pháp.

- Một số hình ảnh tăng cấp Bộ Pháp:

- Ngoài ra, Bộ Pháp cũng cập nhật thêm 2 Bộ Pháp Mới là Hư Vô Bộ Pháp và Kim Tiền Bộ Pháp.

+ Hư Vô Bộ Pháp: Dùng 70 Mảnh Hư Vô Bộ Pháp để kích hoạt.

+ Kim Tiền Bộ Pháp: Dùng 50 Mảnh Kim Tiền Bộ Pháp để kích hoạt.

Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,