Tin tức

Thiên Phú Tái Hiện

15-04-2021

Thiên Phú Tái Hiện - Ẩn chứa sức mạnh mới!

Điều kiện

- Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 330 trở lên.

Nội dung

- Khi đạt đủ đẳng cấp 330, hệ thống kích hoạt tính năng Thiên Phú. Ứng với mỗi cấp nhân vật khi tăng cấp sẽ được thêm 1 điểm Thiên Phú.

- Mỗi kỹ năng của Thiên Phú sẽ có cấp tối đa khác nhau.

- Cấp Thiên Phú càng cao hiệu quả tăng lợi càng lớn, càng tăng mạnh chiến lực của nhân vật và cần nhiều điều kiện để mở khóa:

+ Điểm Công/Thủ/Đa dụng: Dùng 1 điểm thiên phú sẽ nhận 1 điểm Công/Thủ/Đa dụng tương ứng với loại thiên phú đã học.

+ Đạt đủ tổng số điểm của loại kỹ năng tương ứng và đạt đủ cấp kỹ năng Thiên phú yêu cầu sẽ mở khóa kỹ năng mới.

Lưu ý

- Thiên phú sau khi nâng cấp sẽ không thể hoàn lại. Trừ khi nhân vật reset toàn bộ điểm Thiên Phú (để reset cần tiêu hao 300 vàng).

Kỹ năng Thiên Phú

Kỹ năng Thiên Phú gồm 3 dạng:

Hệ Công

- Hệ Công: Gia tăng các chỉ số tấn công, các kỹ năng bị động hỗ trợ chiến đấu.

Hệ Thủ

- Hệ Thủ: Gia tăng khả năng phòng thủ và các kỹ năng hỗ trợ phòng thủ, sinh tồn trong giao tranh.

Đa Dụng

- Hệ Đa Dụng: Gia tăng các chỉ số nhân vật, mở khóa kỹ năng kết hợp hai yếu tố phòng thủ và tấn công.

Tẩy điểm Thiên Phú

- Để tẩy điểm Thiên Phú cần tốn 300 vàng.

Chúc Quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,