Tin tức

Thông Báo Kết Thúc Sự Kiện Theo Máy Chủ

17-06-2020

Nhằm mục đích tạo thêm nhiều sự kiện mới, nâng cao ưu đãi cho người chơi, nay muội quyết định đóng các sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ, Tích Lũy Tiêu Phí chạy theo chuỗi ngày mở máy chủ. Cảm ơn các huynh/ tỷ đã yêu thương những sự kiện này trong thời gian vừa qua, muội sẽ cố gắng để tạo thêm nhiều sự kiện hấp dẫn hơn trong thời gian tới, cùng muội chờ đón nhé.

Thời gian

Từ 10/06/202 đến 12/06/2020

Sau khi đóng, các sự kiện theo chuỗi ngày bên dưới sẽ không xuất hiện ở các máy chủ nữa

STT Sự kiện Ngày mở Máy chủ
1 Tích Lũy Nạp Tuần 2 8~15
2 Tích Lũy Nạp Tuần 4 22~29
3 Tích Lũy Tiêu Phí Tuần 6 36~43
4 Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 7 43~50
5 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 8 50~57
6 Tích Lũy Tiêu Phí Tuần 11 71~78
7 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 13 85~92
8 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 17 113~120
9 Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 18 120~127
10 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 20 134~141
11 Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 23 155~162
12 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 24 162~169
13 Tích Lũy Nạp Ngày Tuần 26 176~183
14 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 29 197~204
15 Tích Lũy NạpTuần 31 211~218
16 Tích Lũy Tiêu Phí Ngày Tuần 33 225~232
17 Tích Lũy Nạp Tuần 35 239~246