Tính năng

Càn Quét Phụ Bản

11-11-2020

Nhằm giúp quý Huynh/ tỷ dễ dàng vượt những phụ bản khó khăn, hãy cùng càn quét phụ bản với Chu Muội nhé!  Tính năng phụ bản của Cửu Dương Truyền Kỳ bao gồm rất nhiều phó bản và phần thưởng nguyên liệu nâng hạng và trang bị.Huynh/tỷ có thể thông qua tính năng Phụ Bản để tham gia các hoạt động.

Giới Thiệu Tính Năng

- Mục đích là để người chơi không có thời gian có thể tham gia nhanh được các hoạt động phụ bản cá nhân bằng cách càn quét tương tự như Phụ bản cốt truyện khi đạt đủ 3 sao.

- Tuy nhiên điều kiện để càn quét là cần phải hoàn thành phụ bản, đạt 3 sao. Dùng vật phẩm tương ứng cho từng phụ bản thông qua việc ghép nguyên liệu khi farm quái.

- Khi càn quét vẫn tính lượt tham gia phụ bản như bình thường.

- Các phụ bản cá nhân có thể được càn quét bao gồm: Lương Sơn Bạc, Vạn Kiếm Trủng, Bảo Vệ Long Trụ.

Nguyên Liệu Càn Quét Phụ Bản

- Cách tìm nguyên liệu ghép vật phẩm càn quét thông qua farm quái nhận được.

- Người chơi bấm button Chế Tạo -> Vật Phẩm, dùng các nguyên liệu farm được ghép thành vật phẩm càn quét.

STT

Nguyên liệu 1

Số lượng

Nguyên liệu 2

Số lượng

Vật Phẩm ghép thành

Số lượng

1

Lương Sơn Bí Quyển

1

Sơn Bạc Thạch

1

Lương Sơn Lệnh Bài

1

2

Thanh Kiếm Cũ

1

Côn Bằng Quyết

1

Vạn Kiếm Lệnh Bài

1

3

Li Thiên Mộc

1

Mảnh Tàn Quyển

1

Thần Long Lệnh Bài

1

Càn Quét Phụ Bản

Lương Sơn Bạc:

Vạn Kiếm Trủng:

Bảo Vệ Long Trụ:

Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ. 

Chu muội kính bút,