Tính năng

Cập nhật tính năng khác

26-04-2020

Với những tính năng chính, phiên bản mới lần này sẽ mang đến cho thế giới Cửu Dương những đều mà các huynh/tỷ đang mong chờ.

Mở Tầng 5 Hiệp Khách Đảo

- Mở Tầng 5 Hiệp Khách Đảo. Level Boss từ 450-570.

- Điều chỉnh lại giới hạn level ở Hiệp Khách Đảo.

   + Tầng 4 350-549.

   + Tầng 5 450-700.

Trang Bị Phẩm 12 – Chiến Cuồng

- Bộ trang bị mới – Chiến Cuồng, yêu cầu cấp  550 trở lên.

- Mở chế tạo trang bị 12 tại Rèn Bang, yêu cầu Rèn Bang cấp 10.

Tăng Giới Hạn Bát Quái Lên Cấp 150

Tăng Giới Hạn Chú Hồn Bảo Vật Lên Cấp 150

Điều Chỉnh Cơ Chế Rời Bang Hội

+ Bị kích Bang thì 15 phút sau mới có thể vào lại Bang.

+ Tự động rời Bang thì 4 tiếng sau mới có thể vào lại Bang.

Điều Chỉnh Cơ Chế Bắt Cặp Hoa Sơn Luận Kiếm

- Giảm thời gian làm mới tìm trận, nay trận đấu sẽ được bắt cặp nhanh hơn.

Tăng Giới Hạn Nâng Cấp Cửu Dương Thần Công

- Mở thêm 3 cảnh giới: Cực – Chân – Chí Dương.

- Vật phẩm tăng cấp mới: Cửu Dương Thần Công – Mật Tịch.